wróć

Umowy o rewitalizacji Parku Dolnego oraz Placu Dietla i ulicy Zdrojowej w Szczawnicy - podpisane

W dniu 21 czerwca 2010 r. w szczawnickiej pijalni wód mineralnych marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara przekazał burmistrzowi Szczawnicy – Grzegorzowi Niezgodzie umowy o dofinansowanie dwóch projektów inwestycyjnych - „Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej” oraz „Rewitalizacja Placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej”.
Obydwa projekty, których łączny koszt realizacji wyniesie blisko 11 mln zł, dofinansowane zostaną w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu dot. rewitalizacji Parku Dolnego, którego realizacja przewidziana została na lata 2010-2011, jest gruntowna modernizacja całego założenia parkowego. Koncepcja rewaloryzacji Parku Dolnego, którą prezentował zgromadzonym Krzysztof Mańkowski - prezes spółki Thermaleoma, ma na celu przywrócenie jego świetności i znaczenia poprzez szereg zabiegów obejmujących m.in. istniejący drzewostan oraz zabytkowe obiekty architektoniczne. Koncepcja projektowa przewiduje nowy układ kompozycyjny alejek spacerowych, nowe nasadzenia zieleni niskiej oraz nowe obiekty infrastruktury technicznej, a także zupełnie nowe elementy małej architektury, oświetlenia i iluminacji, które wzbogacą Park.
Całkowita wartość planowanego zadania wyniesie 4.512.400,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR - 2.256.200,00 zł (tj. 50% kosztów kwalifikowanych).

W skład projektu „Rewitalizacja Placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej” wchodzi zagospodarowanie odcinka górnego – od placu Dietla do ZPL wraz z przebudową samego placu oraz odcinka dolnego od ZPL do ulicy. W części pierwszej (plac Dietla – Zakład Przyrodo-Leczniczy) przewiduje się modernizację nawierzchni placów i ciągów pieszych wraz z modernizacją fontanny w centralnej części placu.
Fontanna uzyska zupełnie nową formułę nawiązującą stylistycznie do architektury placu i otaczających go budynków. Dodatkową atrakcją podkreślającą zarówno architekturę samej fontanny, jak i kompozycję całego placu będzie jej nocna iluminacja. Niewątpliwą atrakcją będzie także tzw. sztuczna rzeka wraz z wodospadem, która nada tej przestrzeni niepowtarzalny charakter. Dla jej stworzenia zostanie wykorzystany istniejący ciek wodny i poprzez stworzenie nowego koryta wraz ze specyficznym ukształtowaniem stworzony zostanie ciekawy element kompozycyjny całej przestrzeni – mówił w swoim wystąpieniu burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda. Kolejnym elementem kształtowania przestrzeni będzie gruntowna modernizacja pijalni wody mineralnej, która w obecnym kształcie zupełnie nie pasuje do otoczenia i w żaden sposób nie nawiązuje do obowiązującego w tej części Uzdrowiska stylu. Stary pawilon zostanie rozebrany, a w to miejsce zostanie zbudowany nowy, otwarty pawilon z ogólnodostępną czerpnią wody mineralnej. Całość prac w tej części uzupełni gruntowna modernizacja ciągów pieszych i wyposażenie ich w elementy małej architektury.
W ramach inwestycji wykonane zostaną żwirowe alejki wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, tablice informacyjne) oraz zmodernizowane zostaną schody na osi widokowej do Inhalatorium.
Całkowita wartość inwestycji wyniesie 6.450.066,09 zł, z czego wysokość otrzymanego dofinansowania stanowić będzie 4.837.549,57 zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych.

Zakończenie przedsięwzięć, stanowiących przedmiot przekazanych umów, przewidziane jest na koniec grudnia 2011 roku.

Uroczystość podpisania umów uświetnił występ Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego – który w 1990 roku został laureatem Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Zespołów Kameralnych w Paryżu.
 

Galeria zdjęć

Tagi