wróć

Nowy wizerunek budynku Ośrodka Kultury w Szczawnicy

Nowy wizerunek budynku Ośrodka Kultury w Szczawnicy

Zakończył się pierwszy etap prac związanych z gruntownym remontem budynku Ośrodka Kultury w Szczawnicy. W odnowionym budynku swoja siedzibę mają również Kino Pieniny oraz Biblioteka Miejska. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy” a unijne dofinansowanie w wysokości 75% wartości pochodzi z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3.3 Schemat A Rozwój Infrastruktury Kulturalnej.
Celem bezpośrednim projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Szczawnica jak i turystów poprzez zwiększenie dostępności do dóbr i usług kultury. Aby zapewnić możliwość obcowania ze sztuką filmową, teatralną, muzyczną czy malarską, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury kultury. Takie zadania spełnia obecnie wyremontowany budynek MOK-u. Pierwszy etap inwestycji, zakończonej w lipcu br., polegał na wykonaniu hydroizolacji i osuszenia piwnic, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji, wymianie pokrycia dachowego, modernizacji kotłowni oraz rewaloryzacji terenu po remoncie. Drugi etap projektu, na który ogłoszony został przetarg, polega na kompleksowym wyposażeniu sali kinowej w wysokiej jakości aparaturę cyfrową, profesjonalną scenę teatralną z kurtyną i garderobą oraz wykonaniu właściwego oświetlenia.
Realizacja całego projektu pozwoli z jednej strony na zachowanie budynku pełniącego funkcje centrum kultury a z drugiej strony na dokonanie jakościowej zmiany w charakterze oferowanych usług kulturalnych. Wykonane prace w ramach rewaloryzacji budynku, spowodują, iż obiekt będzie dysponował kameralną, ale nowoczesną salą kinową (wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny) ze sceną umożliwiającą organizacje imprez artystycznych, koncertów i sztuk teatralnych. Zmodernizowana sala kinowa będzie mogła służyć również organizacji imprez wystawowych.
„To kolejna inwestycja realizowana na terenie Szczawnicy, która podnosi jakość i standard oferowanych usług przez co nasze uzdrowisko staje się coraz bardziej atrakcyjne. Odwiedzający nas goście są bardzo wymagający, a my tym wymaganiom musimy po prostu sprostać” – dodaje burmistrz Grzegorz Niezgoda.
 

Dodatkowe informacje

 

Galeria zdjęć - Budynek MOK - po modernizacji

Tagi