wróć

Końcowe rozliczenie -Solary

KOMUNIKAT

Końcowe rozliczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji solarnych” zostaną przekazane do wiadomości uczestników przedsięwzięcia przed końcem miesiąca stycznia 2011 i tym samym terminem spłat.

Informujemy, że o sposobie dostarczenia dokumentów będziemy powiadamiać.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 18 262 22 03 wew. 22


Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy
„EKO Szczawnica”

Tagi