wróć
Monitoring promenady spacerowej

Monitoring promenady spacerowej

Zaledwie jeden miesiąc potrwają jeszcze prace związane z zakończeniem budowy promenady spacerowej wzdłuż potoku Grajcarek.

Jedną z ostatnich, koniecznych czynności będzie montaż monitoringu wizyjnego obszaru objętego inwestycją. Monitoring zostanie zbudowany z dzienno-nocnych kamer kolorowych o rozdzielczości 600 TVL. Kamery będą zamontowane na słupach oświetleniowych w uzgodnieniu ze Strażą Miejską.
Sygnał wizyjny z kamer będzie przesyłany drogą radiową do rejestratora, a cała aparatura związana ze sterowaniem znajdować się będzie w budynku przy wielofunkcyjnym boisku sportowym Orlik 2012.
Podgląd z kamer dostępny będzie w siedzibie Straży Miejskiej oraz na stronach internetowych dla osób dysponujących odpowiednim hasłem.
Docelowo planuje się zamontowanie 16. kamer, które oprócz promenady spacerowej monitorować będą również ścieżkę pieszo-rowerową.

W najbliższych dniach, na odcinku biegnącym od dolnej stacji Kolei Linowej Palenica do karczmy regionalnej „U Polowacy”, zainstalowanych zostanie 7. kamer, które pozwolą kontrolować część promenady. Przewidywany czas przechowywania zapisu to 14 dni. System monitoringu będzie konsekwentnie rozbudowywany w najbliższych miesiącach.

Podjęcie tego typu kroków jest niezbędne, co pokazały wydarzenia z ostatnich miesięcy. Na dzień dzisiejszy teren promenady jest terenem budowy, za który odpowiada wykonawca, dlatego dotychczasowe zniszczenia były jego kosztem. Nie wyobrażam sobie abyśmy, co miesiąc musieli przeznaczać środki finansowe na remonty doraźne nowopowstałej inwestycji. Jestem pewien, że monitoring przyczyni się do systematycznej kontroli obszaru i umożliwi wyciągnięcie ewentualnych konsekwencji wobec osób dopuszczających się zniszczeń” mówi Burmistrz Szczawnicy – Grzegorz Niezgoda.
 

Tagi