wróć

Zakończenie budowy promenady spacerowej

Podczas długiego weekendu, 2 maja w Szczawnicy uroczyście została zakończona bu-dowa promenady spacerowej, biegnącej wzdłuż prawego brzegu Grajcarka od stacji PKL Pa-lenica aż do Pienin. Jest ona prawdopodobnie najdłuższym deptakiem w Polsce i liczy 1800 m. Wzbogacona została w elementy małej architektury, ozdobną roślinność, oświetlenie oraz trzy mostki łączące ją ze ścieżką pieszo-rowerową po drugiej stronie potoku. Inwestycja była częścią projektu trans granicznego, realizowanego wspólnie ze słowacką gminą Leśnica, która na swoim terytorium wybudowała dom kultury. Uroczystość rozpoczęła się o godz.17 przy mostku w Pieninach. Przy wylocie promenady, ostatnie trzy drzewka, mające stanowić zieleń upiększającą krajobraz zasadzili: wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, członek zarządu województwa Stanisław Sorys, burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgo-da i wójt Leśnicy Jan Gondek. Obok, na promenadzie ustawił się korowód, na czele którego stanęła banderia konna z góralami w siodłach. Za nimi znaleźli się zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Marian Balazs, zastępca konsula generalnego Słowacji, Maciej Jachymiak – wicestarosta powiatu nowotarskiego, Bogusław Waksmundzki – członek zarządu powiatu oraz prezes Euroregionu Tatry, a także dawny zasłużony prezes euroregionu Wendelin Haber, przedstawiciele miast partnerskich Szczawnicy: włoskiego Olivetto Citra, niemieckiego Per-lebergu, Chmielnika na Ukrainie, Spiskiej Białej i Leśnicy na Słowacji, burmistrzowie i wój-towie sąsiednich gmin małopolskich, władze miejskie, przedstawiciele organizacji pozarzą-dowych, zakładów pracy i instytucji działających w mieście. Dalej stanęły zespoły folklory-styczne, orkiestra dęta „Długołęka – Świerklany”, aktorzy odgrywający scenki kabaretowe z czasów PRL i szczudlarze: satyr, anioł, motyl i biało-czerwony symbol narodowy, którzy już wczesnym popołudniem ożywili ulice Szczawnicy swoja obecnością, wręczając przechod-niom ulotki zapraszające na imprezę. Rozśpiewany, roztańczony korowód szedł promenadą, wzmacniając swe szeregi z każdym krokiem o licznie zgromadzonych na całej jej przestrzeni widzów.

Na scenie pod kolejką wszystkich zebranych przywitał dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Piotr Gąsienica, a słowa powitania i wyrazy swego uszanowania gościom honoro-wym złożył burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda. Szczególnie podziękował także za dobrze i terminowo wykonaną inwestycję przedstawicielom firmy MOSTMAR i Profexim – głównym wykonawcom promenady oraz podwykonawcom i kierownikom robót. Burmistrz Niezgoda w swoim wystąpieniu stwierdził, iż budowa promenady miała podkreślić dwie pod-stawowe funkcje naszej miejscowości - turystyczną i uzdrowiskową, która wymaga charakte-rystycznych elementów, takich jak w przypadku uzdrowiska – zakład zdrojowy, park i deptak. W ten sposób powstała promenada turystyczno – uzdrowiskowa. Wicemarszałek Wojciech Kozak pogratulował Szczawnicy prężnego rozwoju, nazywając ją „perłą powiatu nowotar-skiego”. Z kolei członek zarządu województwa małopolskiego Stanisław Sorys wyraził swój podziw za szereg udanych inwestycji w mieście, możliwych dzięki wyjątkowemu potencja-łowi energii władz i mieszkańców.

W części artystycznej imprezy wystąpiły kolejno zespoły regionalne: „Podegrodzie” z Podegrodzia prezentujący folklor lachowski, „Lubovnian” ze Starej Lubovni na Słowacji z folklorem spiskim, „Górale łąccy” z Łącka i „Juhasy” ze Szczawnicy z folklorem góralskim.

Atrakcją wieczoru było spotkanie z najlepszym parodystą polskim, „człowiekiem o stu głosach” Waldemarem Ochnią. W blisko godzinnym występie artysta bawił publiczność na-śladownictwem znanych postaci świata polityki, estrady i mediów, przedstawiając anegdotki i wykonując satyryczne piosenki.

Wszyscy czekali na występ gwiazdy wieczoru – Eleni i nie zawiedli się! Piosenkarka przyjechała do Szczawnicy wraz z trzyosobowym zespołem i wykonała największe swoje przeboje, m.in. Miłość jak wino, Za wszystkie noce, Na wielką miłość, wzbudzając entuzjazm i oklaski widowni. Szczególnie ujęła publiczność przygotowanym specjalnie z okazji beatyfi-kacji Jana Pawła II zestawem piosenek; „Barkę” śpiewała już razem z wszystkimi i dziećmi, które zaprosiła na scenę! Kulminacją koncertu artystki stał się krótki pokaz sztucznych ogni.

Na zakończenie wieczoru, dla młodzieżowej publiczności zagrał zespół „Cztery szme-ry”, z muzyką AC/DC. Widzowie długo nie chcieli wypuścić muzyków ze sceny, wymuszając liczne bisy i bawiąc się wraz z liderem.
 

Galeria

Tagi