wróć

Walne zebranie sprawozdawcze EKO Szczawnica

Zarząd Stowarzyszenia
„EKO Szczawnica”

zaprasza
wszystkich Członków Stowarzyszenia na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 roku, o godzinie 19:00 (II termin godzina 19:30), w sali obrad remizy OSP przy ul. Szalaya 84 w Szczawnicy.


Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
6. Sprawozdanie finansowe – informacja.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w tym skierowanie wniosku o absolutorium dla Zarządu „EKO Szczawnica”.
9. Omówienie spraw bieżących.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
12. Podjęcie uchwał.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Prezes Zarządu
/-/ Kazimierz Zachwieja
 

Tagi