Stawki podatkowe, opłaty na rok 2015

 Wysokość stawek podatku od nieruchomości
  (.pdf)
Uchwała Nr XXIX/177/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r.
BIP   |  BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

 

Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości   (.pdf)
Uchwała Nr XVII/84/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

DN-1  (.doc) -- Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZN-1/A  (.doc) -- Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania w podatku od nieruchomości
ZN-1/B  (.doc) -- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
 Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych
  (.pdf)
Uchwała Nr XVII/85/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych  (.doc)
 Wzory deklaracji na podatek rolny
    (.pdf)
Uchwała Nr XVII/86/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

DR-1  (.doc) -- Deklaracja na podatek rolny
ZR-1/A  (.doc) -- Dane o nieruchomościach rolnych
ZR-1/B  (.doc) -- Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym
 Wzory deklaracji na podatek leśny
   (.pdf)
Uchwała Nr XVII/87/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

DL-1  (.doc) -- Deklaracja na podatek leśny
ZL-1/A  (.doc) -- Dane o nieruchomościach leśnych
ZL-1/B  (.doc) -- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty   (.pdf)
Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
BIP   |    BAW   |    Dziennik Urzędowy WM

 

Uchwała Nr XXXIII/191/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica.
  PDF skan   |   BIP   |   BAW   |   Dziennik Urzędowy WM

Deklaracja DOK-1   (do pobrania .doc)
Deklaracja ZOK-1/A   (do pobrania .doc)

 Opłata uzdrowiskowa
    (.pdf)
Uchwała Nr XVII/80/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM
 Wysokość stawek podatku od środków transportu
  (.pdf)
Uchwała Nr XXIX/178/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r.
BIP   |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WMOpłata targowa
    (.pdf)
Uchwała nr XX/109/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie opłaty targowej.
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM
 Opłata od posiadania psów
  (.pdf)
Uchwała Nr XXIX/179/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r.
BIP   |  BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WMTaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  (.pdf)
Uchwała Nr XXIX/175/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r.
BIP   |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacjiTaryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
  (.pdf)
Uchwała Nr XXIX/176/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r.
BIP    |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji
 Stawki za drewno w Lasach Mienia Miejskiego - Zarządzenie nr 53/2011    (.pdf)

Stawki za drewno w Lasach Mienia Miejskiego - Zarządzenie 6/2012 zmieniające Zarządzenie nr 53/2011   (.pdf)

Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie stawek za drewno w Lasach Mienia Miejskiego.
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji

Zarządzenie 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 53/2011 z dnia 22 listopada 2011 dotyczącego stawek za drewno w Lasach Mienia Miejskiego.
BIP  |   BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji
 


Stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne  (.pdf)

Zarządzenie nr 0050.1.OW.1.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalnych.

BIP  |   BAW    |    Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji

 

Tagi