Stawki podatkowe, opłaty na rok 2016

 Wysokość stawek podatku od nieruchomości
  (.pdf)
Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
BIP   |  BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

 

Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości  (.pdf)
Uchwała nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości
BIP   |   BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM


DN-1 (.doc)      DN-1 (.pdf) -- Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZN-1/A (.doc)      ZN-1/A (.pdf)  -- Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania w podatku od nieruchomości
ZN-1/B (.doc)      ZN-1/B (.pdf)  -- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
 Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych
  (.pdf)
Uchwała nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych
BIP   |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM
 Wzory deklaracji na podatek rolny
    (.pdf)
Uchwała Nr XVII/86/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

DR-1  (.doc) -- Deklaracja na podatek rolny
ZR-1/A  (.doc) -- Dane o nieruchomościach rolnych
ZR-1/B  (.doc) -- Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym
 Wzory deklaracji na podatek leśny
   (.pdf)
Uchwała Nr XVII/87/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

DL-1  (.doc) -- Deklaracja na podatek leśny
ZL-1/A  (.doc) -- Dane o nieruchomościach leśnych
ZL-1/B  (.doc) -- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty   (.pdf)
Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
BIP   |    BAW   |    Dziennik Urzędowy WM  

 

Uchwała nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/191/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica
  PDF  |   BIP   |   BAW   |   Dziennik Urzędowy WM

Deklaracja DOK-1   (do pobrania .doc)

 

Uchwała Nr XXXIII/191/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica.
  PDF skan   |   BIP   |   BAW   |   Dziennik Urzędowy WM
 

Deklaracja ZOK-1/A   (do pobrania .doc)

 Opłata uzdrowiskowa
    (.pdf)
Uchwała nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
BIP   |  BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM
 


Opłata miejscowa   (.pdf)
Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej
BIP   |  BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

 Wysokość stawek podatku od środków transportowych
  (.pdf)
Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
BIP   |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WMOpłata targowa
    (.pdf)
Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
BIP   |   BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM
 Opłata od posiadania psów
  (.pdf)
Uchwała Nr XXIX/179/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r.
BIP   |  BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WMTaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  (.pdf)
Uchwała Nr XXIX/175/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r.
BIP   |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacjiTaryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
  (.pdf)
Uchwała Nr XXIX/176/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r.
BIP    |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji
 


 

 

Tagi