Stawki podatkowe, opłaty na rok 2012

 Wysokość stawek podatku od nieruchomości
  (.pdf)
Uchwała Nr XVII/79/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

 

Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości   (.pdf)
Uchwała Nr XVII/84/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

DN-1  (.doc) -- Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZN-1/A  (.doc) -- Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania w podatku od nieruchomości
ZN-1/B  (.doc) -- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
 Uchwała w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych
  (.pdf)
Uchwała Nr XVII/85/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych  (.doc)
 Wzory deklaracji na podatek rolny
    (.pdf)
Uchwała Nr XVII/86/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

DR-1  (.doc) -- Deklaracja na podatek rolny
ZR-1/A  (.doc) -- Dane o nieruchomościach rolnych
ZR-1/B  (.doc) -- Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym
 Wzory deklaracji na podatek leśny
   (.pdf)
Uchwała Nr XVII/87/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

DL-1  (.doc) -- Deklaracja na podatek leśny
ZL-1/A  (.doc) -- Dane o nieruchomościach leśnych
ZL-1/B  (.doc) -- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
 Opłata uzdrowiskowa
    (.pdf)
Uchwała Nr XVII/80/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM
 Wysokość stawek podatku od środków transportu
  (.pdf)
Uchwała Nr XVII/81/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WMOpłata targowa
    (.pdf)
Uchwała nr XX/109/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie opłaty targowej.
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM
 Opłata od posiadania psów
  (.pdf)
Uchwała Nr XVII/83/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WMTaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  (.pdf)
Uchwała Nr XVII/77/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacjiTaryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
  (.pdf)
Uchwała Nr XVII/78/2011 Rady Miejskiej w Szczawnicy, z dnia 30 listopada 2011
BIP    |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji
 Stawki za drewno w Lasach Mienia Miejskiego - Zarządzenie nr 53/2011    (.pdf)

Stawki za drewno w Lasach Mienia Miejskiego - Zarządzenie 6/2012 zmieniające Zarządzenie nr 53/2011   (.pdf)

Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie stawek za drewno w Lasach Mienia Miejskiego
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji

Zarządzenie 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 53/2011 z dnia 22 listopada 2011 dotyczącego stawek za drewno w Lasach Mienia Miejskiego.
BIP  |   BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji
 


Stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne  (.pdf)
Zarządzenie OW 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne
BIP  |   BAW    |    Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji
 

 

Tagi