wróć

Kamery

 Obraz można odświeżyć klawiszem F5 lub przyciskiem "odśwież" w przeglądarce

Plac Dietla w Szczawnicy


 

Centrum Szczawnicy

 

Trasa narciarska Palenica II

 


 Więcej kamer dostępnych jest na stronie www.okiemkamery.szczawnica.pl
 
 
 Wykorzystywanie obrazów bez zgody będzie traktowane jak naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej.


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy  Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

 Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013