Szlaki Papieskie

„Ja tam u was byłem – pilnujcie mi tych szlaków” - Szlaki Papieskie w Pieninach

„Ja tam u was byłem – pilnujcie mi tych szlaków” - słowa Jana Pawła II wypowiedziane na lotnisku w Nowym Targu podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, która się odbyła w czerwcu 1979 roku na lotnisku w Nowym Targu

W dniu 31 stycznia 2007 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego „Nawigator” w Szczawnicy odbyło się spotkanie w sprawie wyznaczenia w rejonie Pienin Szlaków Papieskich przypominających o miejscach, przez które nasz Wielki Rodak – Jan Paweł II wędrował najpierw jako ksiądz, potem biskup i kardynał oraz które odwiedzał przede wszystkim jako papież.

Spotkanie, zainicjowane zostało przez szczawniczanina Stefana Majerczaka - byłego prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej oraz Burmistrza Miasta Szczawnica – Grzegorza Niezgodę.W spotkaniu, którego gościem honorowym była Pani Urszula Własiuk – Prezes Fundacji Szlaki Papieskie z Krakowa, uczestniczyli ponadto Wójt Gminy Krościenko – Stanisław Gawęda, prezes Stowarzyszenia Flisaków - Jan Sienkiewicz, księża - Franciszek Bondek i Józef Włodarczyk, przedstawiciele służb ochrony przyrody /Pienińskiego Parku Narodowego, Popradzkiego Parku Krajobrazowego/, członkowie Rady Miasta, na czele z przewodniczącym Kazimierzem Zachwieją, przedstawiciele Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan, Wspólnoty Leśno - Gruntowej, dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie miasta, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krościenko oraz Prezes Oddziału Pienińskiego PTTK.Burmistrz Miasta – Grzegorz Niezgoda powitał przybyłych gości oraz podziękował im za okazane zainteresowanie tematyką spotkania.

Następnie Prezes Fundacji Szlaki Papieskie, która powstała w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II i 50 rocznice Jego wędrówki wzniesieniami wokół Mszany Dolnej, szczegółowo przedstawiła idę wyznaczania Szlaków Papieskich biegnących ścieżkami, które przed laty przemierzał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.
Urszula Własiuk zaproponowała władzom samorządowym i organizacjom pozarządowym utworzenie nowych Szlaków Papieskich - pieszego z Przehyby wzdłuż potoku Sielskiego do Szlachtowej i wodnego biegnącego przełomem Dunajca.

Częścią opisową związaną z utworzeniem nowych szlaków zajęłaby się Fundacja Szlaki Papieskie, natomiast samorządy Szczawnicy i Krościenka, a także instytucje i organizacje działające w zakresie upowszechniania kultury i turystyki w rejonie, miałyby zająć się odpowiednio sfinansowaniem wykonania tablic informacyjnych, oznakowaniem /zgodnie z obowiązującymi zasadami/ szlaków oraz przygotowaniem uroczystości ich otwarcia.Mając na względzie charakter oraz tematykę spotkania, z pewnością jeszcze niejednokrotnie przedstawiciel instytucji i organizacji działających na terenie Pienin, spotkają się w kwestii rozeznania możliwości oraz uzgodnienia poszczególnych działań zmierzających do zaistnienia Szlaków Papieskich na tym terenie. 

A/Sz