Najładniejsza Dekoracja Świąteczna

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ

NA TERENIE MIASTA SZCZAWNICA

2006/2007

 

 

Podczas zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczawnica, która odbyła się dnia 22 marca 2007 r. wręczone zostały przez Burmistrza Miasta Szczawnica – Grzegorza Niezgodę
i Przewodniczącego Rady Miasta – Kazimierza Zachwieję dyplomy i czeki pieniężne dla laureatów „Konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną na terenie miasta Szczawnica 2006/2007”.

Przed przystąpieniem do ogłoszenia oficjalnych wyników Burmistrz Miasta – Grzegorz Niezgoda przedstawił założenia organizowanego cyklicznie konkursu świątecznego oraz przybliżył procedurę postępowania konkursowego.


W dniu 16 stycznia 2007 r. został rozstrzygnięty, ogłoszony przez Burmistrza Miasta - „Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną na terenie Miasta Szczawnica”.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:

I     kategoria – sanatoria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz handlowe,

II    kategoria – właściciele budynków prywatnych /bez działalności handlowej

     i gastronomicznej/.

 

Oceny dekoracji świątecznych dokonywała Komisja Konkursowa w składzie:

  • dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miasta
  • jeden przedstawiciel Klubu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Koło „Pieniny”
  • dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta
  • jeden przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 
  •  

Członkowie Komisji Konkursowej w okresie od 24 grudnia 2006 r. do 14 stycznia 2007 r. dokonywali oceny dekoracji świątecznych, a w dniu 03 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe, podczas którego wytypowane zostały do udziału w przedmiotowym konkursie obiekty mieszkalne, a także zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz handlowe.

 

 


Komisja dokonując oceny poszczególnych obiektów przydzielała od  1-10 punktów za: efekt świetlny, elementy dekoracji oraz pomysłowość.

 

W tegorocznej edycji konkursu przewidziane zostały nagrody pieniężne:

 I kategoria:

I miejsce          2.000,00 zł

II miejsce         1.000,00 zł

III miejsce           500,00 zł

 

 

II kategoria:

I miejsce          3.000,00 zł

II miejsce         1.500,00 zł

III miejsce           500,00 zł

 

 

LISTA LAUREATÓW

KONKURSU NA DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ

NA TERENIE MIASTA SZCZAWNICA

 

KATEGORIA I - sanatoria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz handlowe
I miejsce - Pan Mieczysław Pomorski – Restauracja „Koci Zamek”

II miejsce - Pani Elżbieta Czaja - Sklep Wielobranżowy „Trzy Korony”
III miejsce – Pani Elżbieta Styczno – Dom Wypoczynkowy „Lala”


KATEGORIA II - właściciele budynków prywatnych /bez działalności handlowej
i gastronomicznej/.

I miejsce - Państwo Maria i Czesław Surowiec, ul. Szlachtowska

II miejsce – Państwo Helena i Józef Hamerscy, ul. Samorody

III miejsce - Państwo Elżbieta i Janusz Mężyk, ul. Główna