Przejdź do stopki

Kościół

Treść

Wśród wielu kościołów pw. Św. Wojciecha znajduje się również kościół parafialny w  Szczawnicy. Mieszkańcy Szczawnicy darzą Św. Wojciecha specjalnym sentymentem. Miał on  bowiem przez ten teren przeprawić się z Węgier do Polski. Historycy przyjmują, że przybył  on przez Przełęcz Dukielską, Krosno, Stary Sącz do Krakowa. Tymczasem okazuje się. że  dzisiejsze Krościenko, położone S km od Szczawnicy, nazywało się uprzednio "Krosno". Nie  jest więc wykluczone, ze Św. Wojciech odwiedził w drodze do Krakowa dzisiejsze  Krościenko. Parafia w Szczawnicy powstała ok. 1350r. i posiadała murowany i konsekrowany  kościół, który w I połowie XVI wieku był tak zniszczony, że nie można go było remontować.  To było przyczyną, że przez długie lata krakowski biskup Piotr Tomicki nic mógł znaleźć  kandydata na proboszcza w Szczawnicy W tej sytuacji w roku 1529 powierzył  duszpasterstwo w Szczawnicy Marcinowi proboszczowi w Krościenku. Ten stan rzeczy  przeciągnął się do roku 1889. Na miejscu starego kościoła wybudowano w roku 1550 kościół  drewniany też pod wezwaniem Św. Wojciecha. Pełnił on funkcję sakralną do roku 1894,  kiedy to został rozebrany. Budowę trzeciego /aktualnego/ kościoła zakończono w roku 1892.  Konsekracji dokonał w dniu 28.VIII. 1892 roku arcybiskup Karol Hryniewiecki. Kościół ten  również pod wezwaniem Św. Wojciecha wybudowany jest z kamienia pienińskiego. Jest to  świątynia neogotycka, otynkowana, kryta blacha, jednonawowa, z dwiema kaplicami o  charakterze transeptu, z prezbiterium węższym od korpusu i wieżą od frontu. Wnętrze jest  sklepione i przyozdobione polichromią figuralną wykonaną przez Karola Polityńskiego w 1923  roku. Wyposażenie wnętrza jest neogotyckie. Ołtarz główny wykonał Kazimierz Chodziński w  roku 1892. Cztery ołtarze boczne. ambonę i konfesjonały wykonał Władysław Łuczkiewicz  /1894-1900/. Kościół posiada dwa dzwony i sygnaturkę. Organy wykonał Tomasz Fall ze  Szczyrzyca.