Duszpasterze

Lista duszpasterzy:
 Ks. Michał Klimowski 1858 - 1841 - nie wiadomo co z nim dalej było
 Ks. Antoni Trybalski 1841 - 1842 - nie wiadomo co z nim dalej było
 Ks. Józef Łopaciński 1842
 Ks. Szymon Pawełkiewicz 1843
 Ks. Piotr Wróbel 1843 - 1844
 Ks. Konstanty de Radwan Osieciński 1844 - 1846
 Ks. Jan Wnękowski 1846 - 1848 - zmarł jako proboszcz w Majakowej
 Ks. Jablonszky Tobiasz 1848 - 1851 - zmarł na Węgrzech
 Ks. Łukasz Kęska 1851 - 1853 - zmarł jako proboszcz w Złotej
 Ks. Franciszek Dzikiewicz 1853- 1855
 Ks. Wincenty Worek 1855 - 1865
 Ks. Jakub Przybyś 1865 - 1870 - wikariusz eksponowany 1870 - 1888 - kapelan lokalny 1888 -  1889 - pierwszy proboszcz - zrezygnował
 Ks. Jan Oleksik 1889 - 1893 - proboszcz - budowniczy kościoła -przeniósł się po rezygnacji  do Podegrodzia, gdzie zmarł
 Ks. Jan Drożdż 1893 -1894 - administrator - przeniesiony na wikariat przy Katedrze w  Tarnowie i profesor śpiewu w Seminarium -zmarł jako proboszcz w Gawłuszowicach
 Ks. Adolf Albin 1894 - 1901 - proboszcz - przeniósł się do Tuchowa, gdzie zmarł
 Ks. Bernard Orzechowski 1900 - 1910 - katecheta. W r. 1901 był administratorem parafii.  Zmarł w Nowym Sączu.
 Ks. Jan Sawiński 1902 - 1913 - proboszcz - zrezygnował i osiadł w Krościenku, gdzie zmarł
 0. Hilary Jarosiewicz 1904 - 1905 - OFM - wikariusz
 0. Feliks Kapturkiewicz 1905-1906 OFM - wikariusz
 Ks. Józef Wdowiak 1906- 1910 - wikariusz - zmarł w Tarnowie
 Ks. Jan Korzeń 1910 - 1912 - wikariusz
 Ks. Władysław Kuc 1912 - 1914 - wikariusz. W latach 1913/14 - administrator parafii -  proboszcz w Bochni, gdzie zmarł.
 Ks. Józef Put 1914 - 1924 - proboszcz. Przeniósł się do Łącka, gdzie z zmarł
 Ks. Henryk Weryński 1917 - 1920 - katecheta - zmarł w Krakowie
 Ks. Michał Matras 1924 - 1977 - proboszcz, pierwszy dziekan krościeński, w latach 1942-45  więzień KZ Dachau. Rezydent w Szczawnicy, gdzie zmarł.
 Ks. Jan Kozioł 1922 - 1942 - katecheta - zmarł i pochowany w Szczawnicy
 Ks. Stanisław Śmiałek 1938 - 1949 - wikariusz. W latach 1941-45 na emigracji na Węgrzech.  Zmarł jako proboszcz Kamienicy.
 Ks. Paweł Madura 1942 - 1946 - katecheta. Zmarł w Kolbuszowej
 Ks. Edward Nitka 1949 - 1951 - wikariusz. Zmarł jako proboszcz w Paszynie
 Ks. Antoni Waśko 1959-1961 - wikariusz - zmarł jako proboszcz w Jastrzębce Starej
 Ks. Jan Witek 1980-1981 - wikariusz - zmarł tragicznie pochowany został we Florynce
 Ks. Władysław Kowalczyk 1969-1983 - rezydent - 9-ty emerytowany proboszcz w  Janowicach, ojciec jego był leśnym u hr. Stadnickiego na terenie Szczawnicy. Obchodził on  prymicje w tut. parafii. Zmarł w Szczawnicy i tu został pochowany