wróć

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE UKWIECENIE POSESJI PRYWATNYCH

DATA I GODZINA
Wtorek, 10 maja 2022 - Środa, 15 czerwca 2022
godz. 13:32
LOKALIZACJA
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE UKWIECENIE POSESJI PRYWATNYCH PRZY BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W ROKU 2022


1. Cel: zadbane posesje, ogródki, balkony, to estetyczny i kolorowy wizerunek naszego miasta
2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
3. Uczestnicy:
I kategoria:
- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych,
II kategoria:
- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
zgłaszane indywidualnie przez właścicieli bądź przez przedstawicieli Rady Miejskiej do przedstawiciela UMiG  Pani Jolanty Poręba nr tel: 18 262 2203 wew. 29 w terminie do dnia 15.06.2022 r.
Zgłoszenia można dokonywać również poprzez przesłanie fotografii posesji na adres e-mail: geodezja@szczawnica.pl
4. Ocena wyników :
Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie :
• dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej,
• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY”,
• dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy,
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury.
5. Skala ocen: od 1-10 punktów za:
• dobór i różnorodność kwiatów, krzewów i drzew
• ilość kwiatów
• pomysłowość
6. Termin rozstrzygnięcia : Komisja Konkursowa w okresie od 16.06.2022 r. do 30.09.2022 r. dokonywać będzie oceny posesji, a ustalenie wyników nastąpi w  terminie do 15 października 2022 r.
7. Nagrody :
I kategoria:
- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych
I miejsce     1.500,00 zł
II miejsce 800,00 zł
III miejsce 500,00 zł
II kategoria:
- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
I miejsce  1.000,00 zł
II miejsce 600,00 zł
III miejsce  400,00 zł
8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy w IV kwartale 2022 r.
w zależności od terminu sesji.
9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.
10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z Organizatorem niniejszego konkursu.
11. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do Organizatora.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorz Niezgoda

GALERIA