wróć

Dzień Dziecka

DATA I GODZINA
Sobota, 04 czerwca 2022 - Niedziela, 5 czerwca 2022
godz. 13:00
BILETY
wstęp wolny
LOKALIZACJA
Plac pod Kolejką oraz Orlik

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEGO
ORGANIZOWANEGO W RAMACH OBCHODÓW DNIA DZIECKA
W SZCZAWNICY 2022

1. Cel imprezy:
a) popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jako formy spędzania czasu wolnego,
b) przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach sportowych,
c) propagowanie zdrowego trybu życia.
2. Organizatorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica oraz Centrum Kultury, Sportu i Promocji                 w Szczawnicy
3. Termin i miejsce realizacji:
5 czerwca 2022 r. /niedziela / Szczawnica, ul. Groń 2a –Boisko wielofunkcyjne ORLIK przy ścieżce pieszo-rowerowej.
Przewidywany czas rozpoczęcia 12:00
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu turnieju.
4. Kategorie sportowe, które będą rozgrywane podczas turnieju:
a) Badminton – duety,
b) Siatkówka – drużynowe, drużyny 6 osobowe (+ ewentualna rezerwa),
c) Piłka nożna - drużynowe, drużyny 6 osobowe (5 + bramkarz),
5. Uczestnicy uprawnieni do udziału w konkursie:
a) osoby mające status ucznia – mieszkający na terenie Gminy Szczawnica, uczęszczający do szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej.
b) każda ze zgłaszanych drużyn musi posiadać pełnoletniego kierownika drużyny, który odpowiada za zgłoszenie drużyny oraz pełni nadzór nad nią w dzień turnieju i jest uprawniony do odebrania numeru drużyny.
System gry zostanie ogłoszony po zakończeniu zapisów dnia 2 czerwca 2022 r. na stronie www.mokszczawnica.pl, oraz na profilu FB Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy i jest uzależniony od ilości zgłoszeń.
6. Nagrody:
Uhonorowane zostaną osoby/drużyny za zajęcie I-III w poszczególnych kategoriach,  zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród oraz dyplomów za udział w turnieju.
7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia można składać:
◦ Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy, ul.Główna 12, 34-460 Szczawnica
◦ Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy, ul.Główna 116, 34-460 Szczawnica
◦ Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Szlachtowej, ul.Jana Pawła II 25, 34-460 Szlachtowa
◦ Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Szczawnicy, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica (piętro I)
W godzinach pracy ww. jednostek.
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 maja 2022 r. (wtorek) do godz. 14.00.
Formularz zgłoszenia w załączeniu do regulaminu

    8. Postanowienia końcowe
    • Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie pisemnej zgody rodziców /prawnych opiekunów/ na udział w zawodach.
    • Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas zawodów.
    • Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska zawodów.
    • Protesty należy wnosić do Sędziego Głównego Zawodów.

Regulamin.pdf

Załącznik-zgłoszenie.pdf

GALERIA