Miniprzewodnik po Szczawnicy

Wtorek, 8 września 2020 Podsumowanie wakacyjnego programu „Skarby Małopolski" Radia Kraków przy współpracy Miasta i Gminy Szczawnica

Szczawnica w aplikacji TripNavigo

Szczawnica w aplikacji TripNavigo Piątek, 15 maja 2020 Szczawnica znajduje się w ogólnopolskiej aplikacji TripNavigo. Aplikacja oferuje w swoim zakresie dostęp do bezpiecznej nawigacji, dzięki której będzie można bezpiecznie poruszać się po drogach, dowiedzieć się o lokalnych alertach, aktualnych wydarzeniach kulturalnych,...

Szczawnica w smartphonie

Szczawnica w smartphonie Poniedziałek, 15 kwietnia 2013 Multimedialny przewodnik „Szczawnica” to aplikacja na smartfony i inne urządzenia mobilne stworzona przez firmę Apli Media Sp. z o.o. dla Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy, jako część cyklu przewodników turystycznych pod wspólną nazwą „tropto.com”. Ich

Zaszeregowywanie obiektów hotelarskich

Wtorek, 17 lipca 2007 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r., w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są