wróć
czytaj wszystkie wydarzenia

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty Wtorek, 28 kwietnia 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 224

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 224 Piątek, 25 września 2020 Plik .pdf do pobrania: Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 224.pdf   Udostępnienie w formie dosłownej. Źródło informacji: CZK Wojewody Małopolskiego.

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW Piątek, 25 września 2020 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że w dniach od 24 września do 03 października 2020 roku, na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

czytaj wszystkie aktualności

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty Poniedziałek, 14 września 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. czystości i porządku w gminie oraz nieruchomości komunalnych

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. czystości i porządku w gminie oraz nieruchomości komunalnych Czwartek, 24 września 2020 INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko ds. czystości i porządku w gminie oraz nieruchomości komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460 Szczawnica Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza wyniki naboru na stanowisko urzędnicze ds. czystości i porząd

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego - Palenica

Piątek, 18 września 2020 na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283Z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Realizacja projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”

Realizacja projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica” Środa, 5 czerwca 2019 Dnia 31 maja 2019 r zakończyliśmy realizację projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”. Realizacja projektu trwała 2 lata, w ramach projektu:

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje