wróć

Barokowe Eksploracje zagoszczą w Bytomiu

Piątek, 16 listopada 2018 Festiwal Barokowe Eksploracje już w najbliższy piątek, 16.11. zagości w Bytomiu. Na zaproszenie jednej z największych imprez muzycznych na Śląsku - Gorczycki Festiwal, zespół Baroque Collegium 1685 czyli Szczawnicki Chór Kameralny & czeska orkiestra Musica Florea Praha, zaprezentują wokalno-instrumentalną muzyką pochodząca z XVII wieku.

Mała książka- Wielki Człowiek

Mała książka- Wielki Człowiek Sobota, 1 września 2018 - Poniedziałek, 31 grudnia 2018 Biblioteka Publiczna w Szczawnicy Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy zakwalifikowała się do projektu "Mała książka ,- Wielki Człowiek" Trzylatki.

czytaj wszystkie wydarzenia

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Środa, 14 listopada 2018 Za nami niezwykły tydzień, obfitujący w podniosłe wydarzenia związane z Miejskimi Obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, będący jednocześnie ukoronowaniem całorocznych przygotowań do tego wyjątkowego, historycznego świętowania.

Znaleziono kota

Znaleziono kota Wtorek, 13 listopada 2018 Urząd Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że znaleziono kota

Znaleziono psa

Znaleziono psa Wtorek, 13 listopada 2018 Urząd Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że znaleziono psa

czytaj wszystkie aktualności

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Poniedziałek, 22 października 2018 Zgodnie z Uchwałą nr LIV/437/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie: przyjęcia na rok 2019 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

LVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Środa, 7 listopada 2018 RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na LVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się 14 listopada 2018 roku, o godzinie 15:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.         Porządek obrad

Wspólne posiedzenia komisji Rady Miejskiej

Środa, 7 listopada 2018 PORZĄDEK  OBRAD wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej, w dniu 14 listopada 2018 roku, godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.   1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmia

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje