wróć

Redyk jesienny

Redyk jesienny Sobota, 15 października 2022 - Sobota, 15 października 2022 12:30 Plac przy technicznej przystani flisackiej (na Piaskach)

czytaj wszystkie wydarzenia

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła Poniedziałek, 26 września 2022 W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału, na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego Piątek, 23 września 2022 Ruszył nabór zadań do kolejnej 6 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do 30 września wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat mogą zgłaszać swoje propozycje zadań – do wydania 14 mln zł.

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 216

Ostrzeżenia meteorologiczne nr 216 Czwartek, 8 września 2022 Plik word .doc do pobrania: Ostrzeżenia meteorologiczne nr 216

czytaj wszystkie aktualności

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 29.09.2022

Wtorek, 27 września 2022 Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w dniu 29 września 2022 roku, godzina 15.00, siedziba Rady Miejskiej.

OBWIESZCZENIE

Wtorek, 27 września 2022 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 10.08.2022 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa sieci gazowej na działkach nr ewid. 2956/1, 2943, 2939/2, 2919 w obrębie 0001 przy ulicy Głównej w Szczawnicy.”

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Czwartek, 22 września 2022 Remont drogi gminnej 364896K na odcinku I - w km od 0+648 do km 0+768 (sięgacz w km 0+000 do km 0+020, sięgacz w km 0+000 do km 0+095), na odcinku II - w km od 0+768 do km 0+858 (obiekt mostowy w km od 0+768 do km 0+775) w miejscowości Szczawnica, Gmina Szczawnica.

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje