wróć
Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że dnia 28.11.2021 zmarł Ś.P. Michał Kochan
czytaj wszystkie wydarzenia

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021 Wtorek, 30 listopada 2021 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art.11, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 219 - oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 219 - oblodzenie Piątek, 26 listopada 2021 Plik word .doc do pobrania: Ostrzeżenia meteorologiczne nr 219 Udostępnienie w formie dosłownej. Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.  

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Czwartek, 25 listopada 2021 Plik word .docx do pobrania: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 Udostępnienie w formie dosłownej. Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

czytaj wszystkie aktualności

Zmiana rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica

Zmiana rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica Środa, 1 września 2021 Zmiana rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica Od 1 września 2021 roku, w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu ofert, obsługę bankową Miasta i Gminy Szczawnica prowadził będzie Pieniński Bank Spółdzielczy. W związku ze zmianą banku prowadzącego obsługę ba

Ogłoszenie w sprawie przynania stypendiów sportowych na rok 2022

Wtorek, 30 listopada 2021 Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród sportowych

Informacja

Wtorek, 30 listopada 2021 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 30 listopada 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje