wróć
czytaj wszystkie wydarzenia

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 53

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 53 Czwartek, 4 marca 2021 Plik word .doc do pobrania: Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 53 Udostępnienie w formie dosłownej. Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne Czwartek, 4 marca 2021 Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Nowego Sącza, powiatu krakowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowotarskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu wadowickiego Obowiązuje w dniu 04.03.2021 od godz. 06.00 do 24.00  

czytaj wszystkie aktualności

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty Poniedziałek, 14 września 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.

Ogłoszenie

Poniedziałek, 1 marca 2021 Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewid. nr 1467/10 o powierzchni 0.0630 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej.

Zapytanie ofertowe

Piątek, 26 lutego 2021 Miasto i Gmina Szczawnica zaprasza do złożenia ofert na prace związane z wprowadzaniem odnowienia sztucznego na działkach ewidencyjnych nr: 1/1, 4, 5 – obręb 0004 Szlachtowa, na łącznej powierzchni 10,51 ha w ramach poddziałania 8.5 z PROW na lata 2012 – 2020.

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje