wróć

Jesienny Redyk

Jesienny Redyk Sobota, 16 października 2021 - Sobota, 16 października 2021 10:00

Perły Małopolski 2021

Perły Małopolski 2021 Niedziela, 19 września 2021 - Niedziela, 19 września 2021 8:00 Szczawnica

Jesienne wydarzenia w Szczawnicy

Jesienne wydarzenia w Szczawnicy Czwartek, 16 września 2021 - Niedziela, 31 października 2021 16:00

czytaj wszystkie wydarzenia

Pracownie robotyczne już gotowe

Pracownie robotyczne już gotowe Czwartek, 16 września 2021 Uczniowie szczawnickich szkół podstawowych już mogą uczyć się w nowych pracowniach robotycznych. W Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy zakończono pracę związane z powstaniem nowych pracowni. Prace przebiegły etapami w okresie wakacyjnym

„Turystyczne Skarby Małopolski”

„Turystyczne Skarby Małopolski” Czwartek, 16 września 2021 Województwo Małopolskie ogłosiło konkurs pn. „Turystyczne Skarby Małopolski”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej interesujących, nowatorskich i przyjaznych dla turysty goszczącego w Małopolsce atrakcji, przedsięwzięć i inicjatyw turystycznych. W pierwszym etapie Miasto i Gmina Szczawnica zgłosiła w dniu 10 sierpnia br., kandydatury w czterech kategoriach:

Perły Małopolski 2021

Perły Małopolski 2021 Wtorek, 14 września 2021 Już w tą niedziele w Szczawnicy odbędzie się jedna z większych imprez biegowych w Małopolsce - Perły Małopolski 2021.

czytaj wszystkie aktualności

Zmiana rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica

Zmiana rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica Środa, 1 września 2021 Zmiana rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica Od 1 września 2021 roku, w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu ofert, obsługę bankową Miasta i Gminy Szczawnica prowadził będzie Pieniński Bank Spółdzielczy. W związku ze zmianą banku prowadzącego obsługę ba

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty Poniedziałek, 14 września 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Środa, 15 września 2021 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 września 2021 r. podjął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 90, dn 63 PE

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje