wróć
czytaj wszystkie wydarzenia

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 205

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 205 Środa, 13 listopada 2019 Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 205    (.pdf)    

Przekazanie sprzętu dla OSP w Jaworkach

Przekazanie sprzętu dla OSP w Jaworkach Środa, 13 listopada 2019 Miasto i Gmina Szczawnica w kwietniu 2019 r. wystąpiła do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”.

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi Wtorek, 12 listopada 2019 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

czytaj wszystkie aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E

Środa, 13 listopada 2019 Szczawnica, dnia 13.11.2019r. Znak : NPOŚ. 6150.5.2019.JM                                        &nb

O B W I E S Z C Z E N I E

Środa, 13 listopada 2019 Szczawnica, dnia 13.11.2019r.   Znak : NPOŚ. 6150.6.2019.JM                                       

Wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej 14.11.2019

Wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej 14.11.2019 Wtorek, 12 listopada 2019 PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej, w dniu 14 listopada 2019 roku, godzina 15:00, siedziba Rady Miejskiej. 1. Otwarci

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Realizacja projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”

Realizacja projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica” Środa, 5 czerwca 2019 Dnia 31 maja 2019 r zakończyliśmy realizację projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”. Realizacja projektu trwała 2 lata, w ramach projektu:

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje