wróć
czytaj wszystkie wydarzenia

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 37

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 37 Czwartek, 12 maja 2022 Plik word .doc do pobrania: Ostrzeżenia hydrologiczne nr 37 Udostępnienie w formie dosłownej. Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

Podpisanie umowy - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Czwartek, 12 maja 2022 W dniu 29.04.2022 podpisana została umowa o numerze 4960/3/2022 dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica

Piątek, 6 maja 2022 Zarządzeniem nr 0050.OW.31.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 6 maja 2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica.

czytaj wszystkie aktualności

Obwieszczenie

Wtorek, 10 maja 2022 pełnomocnika Pana Pana Jana Hebda, 34-604 Przyszowa 469, postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa stacji 15/0,4kV dla zasilania obiektu TETRA

Obwieszczenie

Poniedziałek, 9 maja 2022 Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późni. zm.) informuję, że przed wydaniem decyzji można zapoznać

Ogłoszenie

Poniedziałek, 9 maja 2022 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 05 maja 2022 r do 26 maja 2022 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy.

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje