wróć
czytaj wszystkie wydarzenia

Kierunek Kariera

Kierunek Kariera Poniedziałek, 30 listopada 2020 Możliwość ta dotyczy tylko osób, które są już uczestnikami naszych projektów - "Kierunek Kariera" lub "Kierunek Kariera Zawodowa" i dotychczas nie zamawiały jeszcze bonów, w jednym lub obydwu

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 262

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 262 Poniedziałek, 30 listopada 2020 Plik word .doc do pobrania: Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 262.doc Udostępnienie w formie dosłownej. Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowotarskiego

Czwartek, 19 listopada 2020 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

czytaj wszystkie aktualności

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty Poniedziałek, 14 września 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2021

Piątek, 27 listopada 2020 Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, Burmistrz Miasta i Gminy

Informacja - przetarg nieograniczony, Jaworki - Biała Woda

Środa, 25 listopada 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu Miasta i Gminy Szczawnica nieruchomości obejmującej działki ewid. Nr 218/9,219/4 o powierzchni 0.0858 ha

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Realizacja projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”

Realizacja projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica” Środa, 5 czerwca 2019 Dnia 31 maja 2019 r zakończyliśmy realizację projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”. Realizacja projektu trwała 2 lata, w ramach projektu:

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje