wróć

Ethno-Novo 2019

Ethno-Novo 2019 Piątek, 26 lipca 2019 - Sobota, 17 sierpnia 2019 11:00 Dworek Gościnny informacja w treści

Dni przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Dni przyjaźni Polsko-Węgierskiej Sobota, 20 lipca 2019 - Niedziela, 21 lipca 2019 11:00 Plac pod kolejką

Festiwal Baśni i Bajki w Szczawnicy

Festiwal Baśni i Bajki w Szczawnicy Piątek, 19 lipca 2019 - Sobota, 20 lipca 2019 8:00 informacja w treści

czytaj wszystkie wydarzenia

Mobilny urząd w Szczawnicy

Mobilny urząd w Szczawnicy Środa, 17 lipca 2019 16 lipca przy Domu Towarowym „Halka” w Szczawnicy odbyły się bezpłatne konsultacje urzędów. W białym namiocie z logo ZUS dyżurowali pracownicy: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Mieszkańcy Szczawnicy i okolic oraz turyści z zaciekawieniem przeglądali materiały informacyjne wszystkich instytucji i zadawali wiele pytań.

Wakacyjny konkurs fotograficzny

Wakacyjny konkurs fotograficzny Środa, 10 lipca 2019 1. Cel: ukazanie atrakcyjnego letniego wizerunku naszej gminy 2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 3. Uczestnicy: mieszkańcy gminy Szczawnica 4. Warunki udziału: Zgłoszenie indywidualne do konkursu, warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie 5 zdjęć z letniego okresu w Szczawnicy, podpisanie oświadczenia i klauzuli informacyjnej.

Koncert Orkiestry Dętej OSP w Szczawnicy

Koncert Orkiestry Dętej  OSP w Szczawnicy Poniedziałek, 8 lipca 2019 Stowarzyszenie na rzecz Strażackiej Orkiestry Dętej w Szczawnicy było organizatorem koncertu, który odbył się 7 lipca br. w sali widowiskowej MOK jako finał projektu pn. „Odtworzenie regionalnego charakteru Orkiestry przy OSP w Szczawnicy”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania – Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego, wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”.

czytaj wszystkie aktualności

Petycja dotyczącą drogi na ul. Języki

Wtorek, 2 lipca 2019 Ustawa z 11 lipca 2014 roku o petycjach w art. 9 ust. 2 przewiduje, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (rady gminy), jest rozpatrywana przez ten organ. Stanowisko wobec skarg, wniosków i petycji, rada gminy zajmuje na sesji, w drodze uchwały.

Informacja

Wtorek, 2 lipca 2019 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 02 lipca 2019 r. do 23 lipca 2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowi

Przetarg na zbycie nieruchomości

Wtorek, 2 lipca 2019 O G Ł O S Z E N I E   Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015 r. w

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Realizacja projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”

Realizacja projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica” Środa, 5 czerwca 2019 Dnia 31 maja 2019 r zakończyliśmy realizację projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica”. Realizacja projektu trwała 2 lata, w ramach projektu:

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje