wróć
czytaj wszystkie wydarzenia

Małopolski e-Senior

Małopolski e-Senior Wtorek, 26 marca 2019 Nasza Gmina wraz z Fundacją Instytut Myśli Innowacyjnej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolski e-Senior”. Jest to bezpłatne szkolenie z obsługi tabletu i internetu dla osób powyżej 65. roku życia zamieszkujących jedną ze 116 gmin w Małopolsce - Gminę Szczawnicę.

Profilaktyka i rehabilitacja w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu

Profilaktyka i rehabilitacja w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu Wtorek, 26 marca 2019 Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą: „Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Niedzielne spotkanie w Szlachtowej dotyczące szkoły

Niedzielne spotkanie w Szlachtowej dotyczące szkoły Poniedziałek, 25 marca 2019 W niedziele 24 marca br. w Remizie OSP w Szlachtowej odbyło się spotkanie dotyczące dalszych losów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej. Do spotkania doszło na wniosek Rady Rodziców, które zorganizowała sołtys Szlachtowej.

czytaj wszystkie aktualności

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.

Wtorek, 19 marca 2019 PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, 25 marca 2019 roku, godzina 15.00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.     Otwarcie po

VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej - 25 marca 2019

Wtorek, 19 marca 2019 RADA MIEJSKA W SZCZAWNICY zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na VIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się 28 marca 2019 roku, o godzinie 15:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Piątek, 8 marca 2019 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 05 marca 2019 r. do 26 marca 2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje