wróć
czytaj wszystkie wydarzenia

Informacja

Poniedziałek, 7 czerwca 2021 Wspólnota Mieszkaniowa 34-460 Szczawnica Os. Dwudziestolecia 1 oferuje do nabycia prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych realizowanych w ramach nadbudowy budynku ( III piętro).

Konsultacje społeczne - aktualizacją Lokalnej Strategi Rozwoju (LSR)

Czwartek, 17 czerwca 2021 W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na realizację podejścia LEADER przedstawiamy propozycję zmian w naszej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.

KOLONIA „Morska przygoda” MORZE BAŁTYCKIE

KOLONIA „Morska przygoda” MORZE BAŁTYCKIE Czwartek, 17 czerwca 2021 Możliwość wyjazdu na kolonie nad Morze Bałtyckie dla dzieci z Podhala, których jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS. Jest to projekt wsparcia dla dzieci z obszarów wiejskich realizowany przez nas od wielu lat, dofinansowany z KRUS i przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą.

czytaj wszystkie aktualności

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty Poniedziałek, 14 września 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.

Wspólne posiedzenie komisji - 21 czerwca 2021 roku godzina 15:00

Wspólne posiedzenie komisji - 21 czerwca 2021 roku godzina 15:00 Poniedziałek, 14 czerwca 2021 Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy

XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy Poniedziałek, 14 czerwca 2021 Rada Miejska w Szczawnicy informuje Mieszkańców Szczawnicy, że w dniu 21 czerwca 2021 r, o godz. 16:30, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje