wróć

Jesienny Redyk

Jesienny Redyk Sobota, 16 października 2021 - Sobota, 16 października 2021 10:00

Jesienne wydarzenia w Szczawnicy

Jesienne wydarzenia w Szczawnicy Czwartek, 16 września 2021 - Niedziela, 31 października 2021 16:00

czytaj wszystkie wydarzenia

To już IX edycja „Pereł Małopolski” !

To już IX edycja „Pereł Małopolski” ! Poniedziałek, 20 września 2021 W niedzielę, 19 września br. Szczawnica gościła blisko 500 zawodników z całej Polski, którzy uczestniczyli w IX edycji imprezy biegowej jaką są „Perły Małopolski”.

XII Ogólnopolski Maraton Kajakowy Szlakiem Jana Pawła II

XII Ogólnopolski Maraton Kajakowy Szlakiem Jana Pawła II Poniedziałek, 20 września 2021 W sobotę, 18 września br., na rzece Dunajec, odbył się XII Ogólnopolski Maraton Kajakowy Szlakiem Jana Pawła II, zorganizowany przez Klub Sportowy Pieniny. Pomysłodawcą maratonu kilka lat temu był Pan Józef Sarata, sportowiec, działacz i prezes szczawnickiego klubu kajakowego. Maraton rozpoczęto mszą świętą w intencji zawodników i działaczy Klubu. Trasa spływu rozpoczęła się na przystani flisackiej w Sromowcach Wyżnych i prowadziła Przełomem Dunajca do przystani KS Pieniny w Szczawnicy.

Budowa sieci wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej Piątek, 17 września 2021 Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania „Budowa sieci wodociągowej ul. Główna wraz z odgałęzieniami w Szczawnicy”, „Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej w Szczawnicy ul. Skotnicka” oraz „Budowa sieci wodociągowej w Szlachtowej ul. Berech”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami.

czytaj wszystkie aktualności

Zmiana rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica

Zmiana rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica Środa, 1 września 2021 Zmiana rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica Od 1 września 2021 roku, w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu ofert, obsługę bankową Miasta i Gminy Szczawnica prowadził będzie Pieniński Bank Spółdzielczy. W związku ze zmianą banku prowadzącego obsługę ba

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty Poniedziałek, 14 września 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.

Diagnoza problemów społecznych

Diagnoza problemów społecznych Piątek, 17 września 2021 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że w związku z podjętymi pracami nad opracowaniem Diagnozy Problemów Społecznych, przeprowadzone zostaną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica badania ankietowe obejmujące podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje