wróć
Barokowe Eksploracje 2020

Barokowe Eksploracje 2020

Barokowe Eksploracje 2020 w trybie pilnym zagościły w Warszawie i Chrzanowie


W związku z obostrzeniami sanitarnymi tzw. czerwonej strefy w powiecie nowotarskim, dwa wydarzenia Barokowych Eksploracji zostały w trybie pilnym przeniesione ze Szczawnicy do Warszawy i Chrzanowa.
Koncert pt.: Włoskie Kantaty „Amore e odio” odbył się w Promie Kultury na Saskiej Kępie. Publiczność dopisała, a wśród słuchaczy znaleźli się min.  organizatorzy życia muzycznego i festiwali warszawskich. Wykonawczyniami koncertu były artystki od lat związane ze środowiskiem muzyki barokowej i ośrodkami akademickimi w Warszawie, organizatorki Festiwalu Oper Barokowych Dramma per musica:  Anna Radziejewska – mezzosopran oraz Lilianna Stawarz-klawesyn, towarzyszyła im wiolonczelistka - Anna Cierpisz. Artystki zaprezentowały wymagające technicznie i interpretacyjnie, pochodzące z początku XVIII w. kantaty świeckie Vivaldiego, Porpory oraz Haendla a także wiolonczelową sonatę Antonio Vivaldiego. Koncert poprzedziło wprowadzenie Agnieszki Żarskiej - dyrektor artystycznej Festiwalu Barokowe Eksploracje, która podziękowała Marii Juszczyk, dyrektor Promu Kultury za pomoc w organizacji koncertu, a także zaprezentowała tłumaczenie obszernych fragmentów libretta prezentowanych kantat .
Kolejny koncert Festiwalu Barokowe Eksploracje odbył się 2 września w Chrzanowie, w Kościele św. Mikołaja. Próby do koncertu,  odbyły się w użyczonym przez Rodzinę Państwa Mańkowskich Dworku Gościnnym w Szczawnicy, a dzięki życzliwości i zaangażowaniu przyjaciół Szczawnickiego Chóru Kameralnego z Chrzanowa - Państwu Pstruchom oraz proboszczowi tamtejszej parafii Ks. Romanowi Sławeńskiemu możliwe było sprawne zorganizowanie,  w trybie ekspresowym  międzynarodowego wydarzenia z udziałem ponad 30 artystów. Zespół Baroque Collegium 1685 - chór i orkiestra oraz zaproszeni soliści: Joanna Radziszewska, Helena Poczykowska, Tomas Lajtkep ,Michał Dembiński, pod dyrekcją Agnieszki Żarskiej zaprezentowali  trzy znakomite  Kantaty Jana Sebastiana Bacha BWV 1,182,10. Koncert został przyjęty entuzjastycznie, wykonawcy otrzymali owacje na stojąco.
Organizatorem Festiwalu Barokowe Eksploracje jest stowarzyszenie Szczawnicki Chór Kameralny oraz Musica Florea, współorganizatorem: Pieniny SPA Resort i Fundacja Andrzeja Mańkowskiego. Festiwal dofinansowany ze środku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Wsparcia udzieliło również Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej oraz Pieniński Bank Spółdzielczy. Współpraca promocyjna - Palenica. Grupa Polskie Koleje Linowe S.A.

Tekst: SCK
Fot. Jakub Garbacz, Hieronim Makita

GALERIA