Zawiadomienie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto i Gminę Szczawnica własności nieruchomości położonej w Szczawnicy

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Miasto i Gminę Szczawnica – na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) własności nieruchomości położonej w Szczawnicy, powiecie nowotarskim, województwie małopolskim, oznaczonej jako:

1. Działka ewidencyjna nr 5540 o pow. 0,0032 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 6919/6 (Lwh 1794), zajęta pod drogę gminną – ul. Brzeg,
2. Działka ewidencyjna nr 2464/2 o pow. 0,0004 ha, obr. 1, powstała z części pb.I.kat. 248 (Lwh 3159), zajęta pod drogę gminną – ul. Brzeg,
3. Działka ewidencyjna nr 2468/2 o pow. 0,0006 ha, obr. 1, powstała z części pb.I.kat. 249 (Lwh 56), zajęta pod drogę gminną – ul. Brzeg,
4. Działka ewidencyjna nr 2455/2 o pow. 0,0011 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 6978 (Lwh 1986), zajęta pod drogę gminną – ul. Brzeg,
5. Działka ewidencyjna nr 1435/6 o pow. 0,0630 ha, obr 1, powstała z części pgr.I.kat. 10645/8 (Lwh 1665), zajęta pod drogę gminną – ul. Połoniny,
6. Działka ewidencyjna nr 204 o pow. 0,2813 ha, obr. 4, powstała z części pgr.I.kat. 10665 (Lwh 1665), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
7. Działka ewidencyjna nr 640 o pow. 0,0335 ha, obr. 2, powstała z części pgr.I.kat. 4385/14 (Lwh 119), pb.I.kat. 695/2 i pgr.I.kat. 4385/22 (NS1T/00021426), zajęta pod drogę gminną – ul. Maćka zza Ławy,
8. Działka ewidencyjna nr 5547 o pow. 0.0036 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 280/2 (Lwh 2479), zajęta pod drogę gminną – ul. Brzeg,
9. Działka ewidencyjna nr 5541 o pow. 0.0026 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 6912/1 (Lwh 2992), zajęta pod drogę gminną – ul. Brzeg,
10. Działka ewidencyjna nr 1960/2 o pow. 0.0002 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 7792 (Lwh 2084), zajęta pod drogę gminną – ul. Samorody,
11. Działka ewidencyjna nr 1982/2 o pow. 0.0005 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 10632/3 (NS1T/00023115/0), zajęta pod drogę gminną – ul. Samorody,
12. Działka ewidencyjna nr 2596/1 o pow. 0.0002 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 6902 i pb.I.kat. 569/2 (Lwh 63), zajęta pod drogę gminną – ul. Sopotnicka,
13. Działka ewidencyjna nr 5561 o pow. 0.0041 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 2114 (Lwh 2301), zajęta pod drogę gminną – ul. Pod Sadami,
14. Działka ewidencyjna nr 5560 o pow. 0.0099 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 2118 (Lwh 2665), zajęta pod drogę gminną – ul. Pod Sadami,
15. Działka ewidencyjna nr 5544 o pow. 0.0126 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 6905 (Lwh 253), zajęta pod drogę gminną – ul. Samorody,
16. Działka ewidencyjna nr 5526 o pow. 0.0055 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 8469/1 i części pgr.I.kat. 8468/2 (Lwh 960), zajęta pod drogę gminną – ul. Szalaya,
17. Działka ewidencyjna nr 1669/1 o pow. 0.0167 ha, obr. 1, powstała z części pb.I.kat. 392/2 (Lwh 219), zajęta pod drogę gminną – ul. Szalaya,
18. Działka ewidencyjna nr 5536 o pow. 0.0010 ha, obr. 1, powstała z części pb.I.kat. 316/1 (Lwh 2730), zajęta pod drogę gminną – ul. Szalaya,
19. Działka ewidencyjna nr 521 o pow. 0,0616 ha, obr. 3, powstała z pgr.I.kat. 8323/2 i pgr.I.kat. 8324/4 (Lwh 8), pgr.I.kat. 8315/3 (Lwh 1774) oraz części pgr.I.kat. 8167/3 (Lwh 1107), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
20. Działka ewidencyjna nr 5566 o pow. 0.0040 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 2105/2 (Lwh 1695, NS1T/00046388/1), zajęta pod drogę gminną – ul. Pod Sadami,
21. Działka ewidencyjna nr 5567 o pow. 0.0109 ha, obr. 1, powstała z pgr.I.kat. 2093/3 (NS1T/00017547/2), zajęta pod drogę gminną – ul. Pod Sadami,
22. Działka ewidencyjna nr 1921/9 o pow. 0.0002 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 7846/26 (NS1T/00023306/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Św. Krzyża,
23. Działka ewidencyjna nr 1921/10 o pow. 0.0430 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 7846/26 (NS1T/00023306/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Św. Krzyża,
24. Działka ewidencyjna nr 2203/2 o pow. 0.0153 ha, obr. 1, powstała z części pb.I.kat. 237/4 (NS1T/00001961/5), zajęta pod drogę gminną – ul. Staszowa,
25. Działka ewidencyjna nr 1454/22 o pow. 0,0087 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 8571/4 (Lwh 330), części pgr.I.kat. 8570/4 (Lwh 1792) oraz części pgr.I.kat. 8571/5 (Lwh 301), zajęta pod drogę gminną – ul. Zdrojowa,
26. Działka ewidencyjna nr 1461/4 o pow. 0,0193 ha, obr. 1, powstała z części pgr.I.kat. 842 (Lwh 301) oraz części pgr.I.kat. 8570/4 (Lwh 1792), zajęta pod drogę gminną – ul. Zdrojowa,
27. Działka ewidencyjna nr 5523 o pow. 0,0281 ha, obr. 1, powstała z części pb.I.kat. 646 (Lwh 257), części pgr.I.kat. 8566/1 i części pgr.I.kat. 8566/4 (Lwh 301), pgr.I.kat. 8565/1, pgr.I.kat. 8565/2 i pgr.I.kat. 8566/10 (NS1T/00001965/3), zajęta pod drogę gminną – ul. Jana Wiktora,
28. Działka ewidencyjna nr 1247 o pow. 0,3397 ha, obr. 3, powstała z działki ewid. starej nr 8646/14 (NS1T/00002140/1), działki ewid. starej nr 8646/12, działki ewid. starej nr 8642/3 i działki ewid. starej nr 8645/12 (NS1T/00040629/1), działki ewid. starej nr 8645/15, działki ewid. starej nr 8375/9, działki ewid. starej nr 8374/5 i działki ewid. starej nr 8375/6 (AWZ nr 93/79), działki ewid. starej nr 8645/9 (NS1T/00067253/9), pgr.I.kat. 8377/4, pgr.I.kat. 8376/25, pgr.I.kat. 8377/6, pgr.I.kat. 8376/32, pgr.I.kat. 8376/30, pgr.I.kat 8377/7 i pgr.I.kat. 8376/28 (NS1T/00024349/6), części pgr.I.kat. 8641 (Lwh 1505) oraz działki ewid. starej nr 8376/18 (NS1T/00075821/1), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
29. Działka ewidencyjna nr 1237 o pow. 0,1255 ha, obr. 3, powstała z części pgr.I.kat. 8354 (Lwh 735) oraz pgr.I.kat. 8376/23 (NS1T/00024349/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
30. Działka ewidencyjna nr 1241 o pow. 0,0122 ha, obr. 3, powstała z pgr.I.kat. 8378/6 (NS1T/00024349/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
31. Działka ewidencyjna nr 1243 o pow. 0,0140 ha, obr. 3, powstała z części pgr.I.kat. 8379 (Lwh 2894) oraz pgr.I.kat. 8381/2 (NS1T/00024349/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
32. Działka ewidencyjna nr 1235 o pow. 0,0521 ha, obr. 3, powstała z części pgr.I.kat. 8362 (Lwh 2655), pgr.I.kat. 8360/4 (NS1T/00024348/9) oraz części pgr.I.kat. 8358 (Lwh 735), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
33. Działka ewidencyjna nr 373/4 o pow. 0,0012 ha, obr. 3, powstała z podziału działki ewid. nr 373/1 (NS1T/00024349/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
34. Działka ewidencyjna nr 373/6 o pow. 0,0029 ha, obr. 3, powstała z podziału działki ewid. nr 373/1 (NS1T/00024349/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
35. Działka ewidencyjna nr 373/7 o pow. 0,0122 ha, obr. 3, powstała z podziału działki ewid. nr 373/1 (NS1T/00024349/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
36. Działka ewidencyjna nr 373/8 o pow. 0,0043 ha, obr. 3, powstała z podziału działki ewid. nr 373/1 (NS1T/00024349/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
37. Działka ewidencyjna nr 373/9 o pow. 0,0005 ha, obr. 3, powstała z podziału działki ewid. nr 373/1 (NS1T/00024349/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
38. Działka ewidencyjna nr 373/10 o pow. 0,0023 ha, obr. 3, powstała z podziału działki ewid. nr 373/1 (NS1T/00024349/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
39. Działka ewidencyjna nr 452/1 o pow. 0,0060 ha, obr. 3, powstała z podziału działki ewid. nr 452 (NS1T/00024349/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
40. Działka ewidencyjna nr 452/3 o pow. 0,0083 ha, obr. 3, powstała z podziału działki ewid. nr 452 (NS1T/00024349/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
41. Działka ewidencyjna nr 677/3 o pow. 0,0026 ha, obr. 3, powstała z podziału działki ewid. nr 677/2 (NS1T/00024349/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki,
42. Działka ewidencyjna nr 677/5 o pow. 0,0017 ha, obr. 3, powstała z podziału działki ewid. nr 677/2 (NS1T/00024349/6), zajęta pod drogę gminną – ul. Języki.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wydana decyzja o stwierdzeniu nabycia tej nieruchomości przez uprawniony podmiot w miejsce dotychczasowych właścicieli.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Oddział Regulacji Stanu Prawnego
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz

Tagi