Przejdź do stopki

Zagospodarowanie terenu przy wodospadzie Zaskalnik jako strefę rekreacyjno - turystyczną - etap I

Treść

Miasto i Gmina Szczawnica uzyskało dofinansowanie na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy wodospadzie Zaskalnik jako strefę rekreacyjno - turystyczną - etap I" mające na celu podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Mieście Szczawnica poprzez zagospodarowanie terenu obok wodospadu Zaskalnik. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny"

Przedsiębiorstwo F.H.U Ogropark z Łabowej zrealizowało I etap przedsięwzięcia. 14 lutego 2023 r została podpisana umowa w ramach której jako I etap zostały zaplanowane prace związane z budową drewnianej wiaty o wymiarach 6x3,75 m, utwardzenie terenu wokół wiaty - 75 m2 oraz ścieżki do strefy relaksu z kostki betonowej, utwardzenie terenu pod wiatą 22,7 m2 jako nawierzchnia żwirowa, utwardzenie terenu pod urządzeniami montowanymi na tym etapie i nawierzchnia z piasku, miejsce do pikniku z siedziskami, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż lampy wyposażonej w panel fotowoltaiczny, montaż urządzeń - huśtawki, tyrolka-przejazd na linie oraz ogrodzenie drewniane od strony drogi i bariery ochronne drewniane od strony skarp.

Prace zostały odebrane protokołem odbioru robót w dniu 25.05.2023 roku. W trakcie realizacji inwestycji wynikła konieczność zmiany projektowanego materiału w zakresie słupów oraz ram furki i bramy z drewna na profile stalowe. Całkowita wartość robót wyniosła 216 290,45 zł brutto. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 79 154,00 zł.