Nagrania obrad Rady Miejskiej

Nagrania gromadzone od I sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

(materiały są udostępniane po właściwej obróbce i przygotowaniu)

 

 

I sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy.
Czwartek 22.11.2018 r., godz. 10:00, Dworek Gościnny w Szczawnicy ul. Park Górny 7

Nagranie z sesji dostępne jest również w BIP (link poniżej).

https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,m,310134,kadencja-2018-2023.html