Projekty współfinansowane ze środków UE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie rozwoju turystyki rowerowej w mieście Biała Spiska

Wzmocnienie kształcenia transgranicznego i ustawicznego  w mieście Biała Spiska

Spotkanie Górali w Pieninach / Stretnutie Goralov v Pieninách