Interpelacja radnej Grażyny Surowiec, złożona podczas XIII zwyczajnej sesji rady Miejskiej, w dniu 28 października 2019 roku.

Pismo, którego skan jest dostępny poniżej, złożone przez radną Grażynę Surowiec jako interpelacja, zawiera w załączniku adresy i podpisy mieszkańców, które nie podlegają publikacji, ze względu na ochronę danych osobowych.

 

Interpelacja radnej Grażyny Surowiec, złożona podczas XIII zwyczajnej sesji rady Miejskiej, w dniu 28 października 2019 roku. (.pdf)