Interpelacje Radnych

 

Interpelacja radnego Marka Wierciocha złożona na XXV zwyczajnej sesji w dniu 26 października 2020 roku.

 

Interpelacja radnego Henryka Węglarza złożona podczas XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 7 września 2020 roku.

 

Interpelacja radnego Henryka Węglarza złożona podczas XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2020 roku

 

Interpelacja I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Warzechy, dotycząca weryfikacji przewoźników na terenie Miasta i Gminy Szczawnica złożona podczas XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 30 grudnia 2019 roku.

 

Interpelacja I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Warzechy, dotycząca budowy gazociągu ul. Zawodzie złożona podczas XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 30 grudnia 2019 roku.

 

Interpelacja radnej Bożeny Soleckiej, złożona podczas XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 28 października 2019 roku.

 

Interpelacja radnej Grażyny Surowiec, złożona podczas XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 28 października 2019 roku.

 

Interpelacja radnej Anny Gębali, złożona podczas XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 28 października 2019 roku.

 

Interpelacja I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Warzechy, złożona podczas IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 30 maja 2019 roku.

 

Interpelacja radnego Marka Słowika złożona na VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 31 stycznia 2019 roku.

--------------------