Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 17 sierpnia 2022 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica wpłynęła petycja Pani Teresy Garland, w sprawie „utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy”.

Skan petycji (.pdf)