Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Jaworki

 

 

Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Jaworki

Zadanie polegało będzie na zamontowaniu bezpiecznych urządzeń zabawowych dla dzieci o wysokiej jakości- trwałe, kolorowe i estetyczne. Projekt przewiduje montaż następujących urządzeń: zestaw zabawowy, huśtawka wagowa i wahadłowa, karuzela, sprężynowiec oraz zestaw street workout. Na placu zostaną również zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej: rower i wioślarz na pylonie,  prasa nożna i surfer na pylonie , krzesło do wyciskania i wyciąg górny na pylonie, biegacz i orbitek na pylonie, stepper i poręcze na pylonie. Dodatkowo na terenie zostanie zamontowana mała architektura: ławki, kosze na śmieci i tablica na regulamin. Wykonawca robót wyłoniony zostanie w drodze postępowania przetargowego Cały teren będzie ogrodzony i zamykany na noc ze względu na zabezpieczenie urządzeń przed dewastacją. W okresie trwałości projektu w ciągu dnia  obiekt będzie ogólnodostępny.

 

Prace w trakcie realizacji   (.doc)

 


Projekt realizowany w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER