Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu wg planu miejscowego działki / działek
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł

Formularze / wnioski do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu wg planu miejscowego działki / działek         .DOC         .PDF    (kliknij aby pobrać)

 

Do wglądu:
-

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy.
Numer rachunku: Bank PKO BP SA w Szczawnicy 25 1020 2892 0000 5102 0646 9953 z chwilą złożenia wniosku.

Kasa czynna:
Poniedziałek 9:00 - 15:30
Wtorek - Piątek 8:00- 14:00


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Krzysztof Jurkowski
nr pokoju: 15, II piętro
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 29


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  (Dziennik Podawczy)
nr pokoju: 7, I piętro
lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie ePUAP


Tryb odwoławczy:
Brak


Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 

Uwagi i dodatkowe informacje:
-
 


Opracowała:  Krzysztof Jurkowski - Podinspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 30.06.2011 r.