Wykaz nieruchomości dzierżawa/sprzedaż w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 05 lutego 2019 r. do 26 lutego  2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta

i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

- działki ewid. nr 708/56 o powierzchni 0.0432 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na funkcjonowanie tras narciarskich na czas nieoznaczony

- działki ewid. nr 428/1 o powierzchni 0.2571 ha położonej w Szlachtowej przy ul. Sielska z przeznaczeniem na cele rolnicze orac postawienie tymczasowej wiaty

- działki ewid. nr 309 o powierzchni 0.0919 ha położonej w Jaworkach przy ul. Zaskalskie z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 2604/1 o powierzchni 0.0284 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej z przeznaczeniem na cele składowe 

II. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

1. działka ewid. zmod. nr 1092/4 o powierzchni 0.0421 ha położona w Szczawnicy przy ul. Głównej

III. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Najemcy:

- lokal mieszkalny nr 16 w budynku wielorodzinnym na osiedlu Dwudziestolecia 7

Tagi