Wykaz nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 05 marca  2019 r. do 26 marca  2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

- część działki ewid. nr 869/33 o powierzchni 0.0150 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej z przeznaczeniem na urządzenie miejsc postojowych na okres 3 lat

- działki ewid. nr 147 i 148 o powierzchni 2.7746 ha położone w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- działki ewid. nr 702/1 i 702/3 o powierzchni 0.7963 ha położone w Szczawnicy przy ul. Połoniny z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- działkę ewid. nr 175 o powierzchni 0.2306 ha położoną w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- działki ewid. nr 614/9 i 613/3 o powierzchni 0.1443 położone w Szlachtowej przy ul. Cieśliska z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- część działki ewid. nr 105/1 o powierzchni 0.0023 ha położoną w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy na okres 3 lat

- część działki 530/22 o powierzchni 0.0009 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na okres od 01.04.2019 do 31.09.2019 r. 

II. Oddania w użyczenie:

- lokal o powierzchni uzytkowej 20 m2 w budynku komunalnym w Szczawnicy przy ul. Główna 6 (siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy ).

Tagi