Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 11.04.2019

PORZĄDEK  OBARD
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w dniu 11 kwietnia 2019 roku, godzina 15:00.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi