wróć

Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Czwartek, 17 listopada 2022 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami...

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza

Poniedziałek, 14 listopada 2022 Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu nowotarskiego