wróć

Lato Pienińskie 2023 - Runmageddon Kids

Lato Pienińskie 2023 - Runmageddon Kids Wtorek, 11 lipca 2023 - Sobota, 1 lipca 2023 11:30 Plac przy dolnej stacji Kolei linowej PKL - Palenica informacja w treści UWAGA ZMIANA TERMINU !! W związku ze zmianami organizacyjnymi informujemy, że termin realizacji planowanej imprezy zostaje zmieniony. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w wydarzeniu dnia 1 lipca 2023 r.

czytaj wszystkie wydarzenia czytaj wszystkie aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Środa, 7 czerwca 2023 W dniu 07.06.2023 inwestor tj. Miasto i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, zmieniło wniosek dotyczący wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej. W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż w tutejszym Urzędzie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej na działce nr ewid. 289/1, oraz na części działki 287 obręb 0004 Szlachtowa położonej w Szlachtowej przy ul. Jana Pawła II.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Środa, 7 czerwca 2023 Zostało wszczęte na wniosek, złożony w dniu 15.05.2023 r., Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego na dz. ewid. nr 42, 43 z obr. 0003 Jaworki I w Gminie Szczawnica.

Dzień z ekodoradcą

Dzień z ekodoradcą Wtorek, 6 czerwca 2023 Zostań Beneficjentem programu Czyste Powietrze. Zapraszamy na Plac przed Urzędem Miasta i Gminy Szczawnica - środa 7 czerwca w godzinach 10.00-17.00

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rewitalizacja centrum uzdrowiska Szczawnica

Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rewitalizacja centrum uzdrowiska Szczawnica Wtorek, 4 kwietnia 2023 Ogłoszony został przetarg na realizację zadania pn. : ”Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rewitalizacja centrum uzdrowiska Szczawnica”

Dostępny samorząd - granty

Dostępny samorząd - granty Czwartek, 9 marca 2023 Dnia 15.11.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie między Miastem i Gminą Szczawnica, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na zadanie pn. „Budowa dźwigu osobowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wewnątrz budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica; przebudowa fragmentu dachu oraz stropów”.

Cyfrowa gmina

Cyfrowa gmina Poniedziałek, 20 lutego 2023 W ramach programu "Cyfrowa Gmina" Urząd Miasta i Gminy Szczawnicy otrzymał dofinansowanie w wysokości 214 350,00 złotych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską na poprawę sposobów wykorzystywania technologii informatycznych i podniesienia poziomu odporności samorządu na zagrożenia cyfrowe.

czytaj wszystkie inwestycje