wróć
czytaj wszystkie wydarzenia

Obwieszczenie

Wtorek, 6 grudnia 2022 Informujemy, że w dniu 05.12.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do punktów gazowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w granicach działek nr ewid. 5577, 110/1, 5631 i 5630, obręb 0001, Szczawnica, położonych w Szczawnicy w rejonie ulicy Głównej.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 261 - opady marznące

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 261 - opady marznące Wtorek, 6 grudnia 2022 Plik word .doc do pobrania: Ostrzeżenia meteorologiczne nr 261 Udostępnienie w formie dosłownej. Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

czytaj wszystkie aktualności

Zarządzenie nr 0050.OW.77.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Piątek, 2 grudnia 2022 Zarządzenie nr 0050.OW.77.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Szczawnica w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2023.

OBWIESZCZENIE

Piątek, 2 grudnia 2022 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 tj. z pózn. zm.) informuję, że w dniu 02.12.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w granicach działek nr ewid.: 461/3, 449, 457/3, 428, 421/3 i 430, obręb 0004, Szlachtowa, położonych w Szlachtowej w rejonie ulicy Sielskiej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w sprawie sprzedaży węgla na preferencyjnych zasadach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w sprawie sprzedaży węgla na preferencyjnych zasadach Czwartek, 1 grudnia 2022 W najbliższych dniach na terenie naszej gminy rozpocznie się dystrybucja węgla na preferencyjnych zasadach po 1900 zł za tonę. Mieszkańcy, którzy złożyli odpowiedni wniosek będą informowani przez pracownika urzędu o możliwym terminie realizacji zamówienia.

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje