Baner grudzień 2023
Baner styczeń 2023
Baner luty 2023
baner lipiec 2023
maj
Przejdź do stopki

W dniach 9-10 marca 2024 roku malownicza Szczawnica stanie się areną niezwykłej rywalizacji szachowej podczas Mistrzostw Województwa Małopolskiego w Szachach Dwójek. Organizowany przez doświadczonych entuzjastów szachów, turniej odbędzie się w renomowanym Hotelu SMILE, zapewniając uczestnikom nie tylko intensywne emocje, ale również niezapomniane doświadczenie w urokliwym otoczeniu Pienin.

Burmistrz Miasta Szczawnica ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewid. nr 1467/10 o powierzchni 0.0630 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej.

W dniu 31 stycznia 2024 roku Gmina Szczawnica złożyła formularze o udzielenie pomocy finansowej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działania „MAŁOPOLSKIE OSP 2024”.

Otwarte dla pieszych zostały „Schody św. Kingi”. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta - przebudowa schodów od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kościoła poprzez zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oświetlenia”

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 484 451,53 zł na realizację zadania: "Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 4.3.2 głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Dodatkowe Informacje