wróć

Redyk jesienny

Redyk jesienny Sobota, 15 października 2022 - Sobota, 15 października 2022 12:30 Plac przy technicznej przystani flisackiej (na Piaskach)

Brass Riders - Koncert polskiej muzyki filmwej

Brass Riders - Koncert polskiej muzyki filmwej Sobota, 8 października 2022 - Sobota, 8 października 2022 17:00 Szczawnica, ul. Główna 6, sala kinoteatru "Pieniny"

czytaj wszystkie wydarzenia

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Szlachtowej

Piątek, 30 września 2022 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Szlachtowej - zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła Poniedziałek, 26 września 2022 W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału, na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego Piątek, 23 września 2022 Ruszył nabór zadań do kolejnej 6 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do 30 września wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat mogą zgłaszać swoje propozycje zadań – do wydania 14 mln zł.

czytaj wszystkie aktualności

Obwieszczenie

Poniedziałek, 3 października 2022 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że Nadleśnictwo Piwniczna na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ) w sezonie 2022/23 planuje przeprowadzić polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 230 w podanych terminach i lokalizacjach.

Obwieszczenie

Piątek, 30 września 2022 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 tj. z pózn. zm.) informuję, że w dniu 19.09.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ulicy Maćka zza Ławy"

Obwieszczenie

Piątek, 30 września 2022 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do wiadomości, że w dniu 21.09.2022r., wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany na części działki ewid. nr 4450/1 z obrębu 0001 Miasta Szczawnica.”

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje