wróć
czytaj wszystkie wydarzenia

Informacja

Poniedziałek, 7 czerwca 2021 Wspólnota Mieszkaniowa 34-460 Szczawnica Os. Dwudziestolecia 1 oferuje do nabycia prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych realizowanych w ramach nadbudowy budynku ( III piętro).

Konsultacje społeczne - aktualizacją Lokalnej Strategi Rozwoju (LSR)

Czwartek, 17 czerwca 2021 W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na realizację podejścia LEADER przedstawiamy propozycję zmian w naszej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.

KOLONIA „Morska przygoda” MORZE BAŁTYCKIE

KOLONIA „Morska przygoda” MORZE BAŁTYCKIE Czwartek, 17 czerwca 2021 Możliwość wyjazdu na kolonie nad Morze Bałtyckie dla dzieci z Podhala, których jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS. Jest to projekt wsparcia dla dzieci z obszarów wiejskich realizowany przez nas od wielu lat, dofinansowany z KRUS i przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą.

czytaj wszystkie aktualności

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty Poniedziałek, 14 września 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.

Zarządzenie w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w 2021 roku

Piątek, 18 czerwca 2021 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 0050.OW.22.2021 z dnia 21 maja 2021 roku. 2. Unieważnienie dotyczy obszaru współpracy “Działalność na rzecz osób w wieku

Wspólne posiedzenie komisji - 21 czerwca 2021 roku godzina 15:00

Wspólne posiedzenie komisji - 21 czerwca 2021 roku godzina 15:00 Poniedziałek, 14 czerwca 2021 Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje