wróć

Gaz w Szczawnicy

W czwartek 25 kwietnia br. w sali kinoteatru Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy przy obecności władz samorządowych i przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa odbyło się spotkanie informacyjne dot. przyłączy do sieci gazowej dla mieszkańców Szczawnicy. W drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, będzie możliwość konsultacji oraz złożenia wniosków osób zainteresowanych przyłączem.

 

Wniosek powinien określać m.in.:

  • adres obiektu, w którym będzie używany gaz
  • cel wykorzystania gazu (np. ogrzewanie pomieszczeń)
  • planowany termin rozpoczęcia korzystania z gazu
  • maksymalny godzinowy pobór gazu (tzw. „moc umowna”) - w przypadku domów jednorodzinnych są to ok. 3-4 m3/h
  • przewidywane roczne zapotrzebowanie na gaz

Do wniosku należny dołączyć mapę do celów opiniodawczych.

 

Odbiorcy mają możliwość kontroli ilości zużywanego gazu i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb. Zakład gazowniczy zajmuje się budową przyłącza gazowego, natomiast budowa instalacji gazowej w budynku oraz montaż urządzeń gazowych należy do obowiązków klienta.

 

Tagi