wróć

Wakacyjny konkurs fotograficzny

REGULAMIN

Wakacyjnego konkursu fotograficznego

pt. „POCZTÓWKA ZE SZCZAWNICY”

1. Cel: ukazanie atrakcyjnego letniego wizerunku naszej gminy.

2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

3. Uczestnicy: mieszkańcy gminy Szczawnica.

4. Warunki udziału: Zgłoszenie indywidualne do konkursu, warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie 5 zdjęć z letniego okresu w Szczawnicy, podpisanie oświadczenia i klauzuli informacyjnej.

Uczestnik konkursu przesyła drogą elektroniczną:

 • komplet pięciu fotografii
 • dane w treści wiadomości (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu)
 • podpisany skan oświadczenia
 • podpisany skan klauzuli informacyjnej

na adres mailowy promocja@szczawnica.pl do 31 sierpnia 2019 r.

5. Ocena :

Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie :

 • fotograf z terenu gminy Szczawnica,
 • przedstawiciel Klubu TPSP Oddział w Szczawnicy,
 • dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy,
 • przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury.

6. Skala ocen : od 1 do 10 punktów .

7. Termin rozstrzygnięcia

Wrzesień 2019 r. Komisja Konkursowa dokonywać będzie oceny fotografii, a ustalenie wyników wyłoni zwycięzców.

8. Nagrody :

 • I miejsce 800,00 zł
 • II miejsce 500,00 zł
 • III miejsce 300,00 zł

9. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy w IV kwartale 2019 r. w zależności od terminu sesji.

10. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.

11. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z Organizatorem niniejszego konkursu.

12. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do Organizatora.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Grzegorz Niezgoda

 

Wymagane dokumenty do wzięcia  udziału w konkursie

(do pobrania)

oświadczenie.pdf

klauzula informacyjna.pdf

 

Tagi