wróć

Likwidacja barszczu Sosnowskiego

Likwidacja barszczu Sosnowskiego

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17.04.2019 r., Szczawnica uzyskała dotację na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”.

Koszt zadania wyniósł 16 146,44 zł. Na wykonanie powyższych prac gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 12 917,15 zł, pozostałe środki w kwocie 3 229,29 zł stanowiły środki z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja oczyszczania Miasta i Gminy Szczawnica z barszczu Sosnowskiego, polegająca na całorocznym usuwaniu rośliny metodą mechaniczną i chemiczną.

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Tagi