wróć

Przekazanie sprzętu dla OSP w Jaworkach

W dniu 13.11.2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica oficjalnie przekazał dwie motopompy dla OSP w Jaworkach.

Miasto i Gmina Szczawnica w kwietniu 2019 r. wystąpiła do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Szczawnica występowała o dofinansowanie OSP Jaworki w 2 motopompy pożarnicze (szlamowa i pływająca), które niezbędne były dla jednostki w przypadku gwałtownych opadów atmosferycznych i możliwości likwidacji podtopień. Łączny koszt zakupu motopomp został wstępnie wyceniony na kwotę 12 800, 00 zł. Wnioskowana kwota pomocy finansowej, o które występowało miasto i gmina to 6 100,00 zł. W ramach podziału środków Szczawnica otrzymała 4 880,00 zł pomocy finansowej. Wystąpiono z zapytaniem ofertowym do firm zajmujących się w zaopatrywanie w sprzęt pożarniczy jednostek straży pożarnych, i wyłoniono dostawcę sprzętu. Łączny koszt zakupu został określony na kwotę 11 148,50 zł.

Tagi

GALERIA