wróć
Pomagamy Seniorom przetrwać pandemię !

Pomagamy Seniorom przetrwać pandemię !

POMAGAMY SENIOROM PRZETRWAĆ PANDEMIĘ!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora. Koszty zakupów pokrywa Senior. Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.
Osobom potrzebującym dostarczymy artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Pomożemy w czynnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem, np. załatwimy sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

JAK UZYSKAĆ POMOC

1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11 (osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej lub bezpośrednio pod numer telefonu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy - 18 262 10 66.
2. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i realizuje usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Proszę również mieszkańców, którzy zwykle nie są obojętni na losy swoich starszych sąsiadów, żeby też włączyli się do pomocy ! Pomagajmy sobie wzajemnie w tych trudnych czasach!  
Lidia Misztal