wróć
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
-dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
-osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
W czym pomoże asystent?
-w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe ( społeczne, sportowe)
-w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
-w załatwianiu spraw urzędowych,
-w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
-w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
-w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).
UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie będzie ponosił odpłatności!
Osoby zainteresowane uczestnictwem  w programie  proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Szczawnicy pod nr telefonu  18 2621066 do dnia 28.12.2020 roku
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021.Więcej informacji na temat programu: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

Udostępniono w formie dosłownej.

Źródło: Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej