wróć
CYFROWANIE W PIENINACH – DOTACJA Z MKDNIS

CYFROWANIE W PIENINACH – DOTACJA Z MKDNIS

07.04.2021r. Krościenko n.D.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Gorce-Pieniny”
Ul. Rynek 32
34-450 Krościenko nad Dunajcem
Informacja prasowa:
CYFROWANIE W PIENINACH – DOTACJA Z MKDNIS
Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” pozyskało bezzwrotną dotację w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Kultura ludowa i tradycyjna 2021.
OTRZYMANE DOFINANSOWANIE
Dotacja w wysokości 20 tys. Zł. Zostanie przeznaczona na zadanie pn: „Cyfrowanie w Pieninach”, którego celem jest zachowanie ciągłości tradycji rękodzielniczej poprzez bezpośrednie przekazanie wiedzy i unikatowej umiejętności kroju, ręcznego szycia, cyfrowania ( wyszywania haftowania ) elementów męskiego stroju pienińskiego. W zakres zajęć będzie wchodziła także nauka zdobienie aplikacjami części stroju góralskiego oraz nagranie filmu promocyjno-edukacyjnego. Projekt ma za zadanie przekazane w bezpośredni sposób wiedzy i umiejętności młodym osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją tradycji rękodzielniczych w regionie pienińskim. Cyfrowanie stroju jest w naszym regionie unikatowe i grozi całkowitym zanikiem.
WARSZTATY
Zajęcia prowadził będzie Jan Kubik – wybitna i niepowtarzalna postać gminy Krościenko nad Dunajcem, laureat nagrody Gloria -Artis – krościeński regionalista, twórca ludowy gawędziarz śpiewak, tancerz oraz znawca ludowej muzyki pienińskiej, zwanym „człowiek orkiestra„.
W swojej twórczości sięga przede wszystkim do korzeni, kultywując w ten sposób skarby regionu. Jego szczególna aktywność zaraża miłością do małej ojczyzny nawet te najmłodsze pokolenia.
W związku z otrzymaną dotacją, zapraszamy do udziału w warsztatach rękodzieła organizowanych w ramach projektu „Cyfrowanie w Pieninach”, które odbywać się będą w Krościenku nad Dunajcem w Galerii Jana Kubika.
Zgłoszenia prosimy dostarczyć do 13 kwietnia 2021 roku do godz. 15-tej  do biura LGD „Gorce-Pieniny” ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko n/D (przy wejściu do biura umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić dokumenty w formie papierowej) lub mailowo na adres e-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl lub można też przesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu listu do biura).
Zasady uczestnictwa w zajęciach.
Zajęcia będą ogólnodostępne, bezpłatne. Uczestnicy zajęć ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce zajęć. Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez  Zarząd LGD „Gorce-Pieniny”  zgodnie z zasadami rekrutacji na podstawie karty zgłoszenia. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z jednakowymi dla wszystkich  warunkami.
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz  jej dostarczenie w wymaganym terminie do siedziby LGD „Gorce-Pieniny”  lub przesłanie poczta elektroniczną.
INFORMACJE W SKRÓCIE
Termin warsztatów: kwiecień-listopad 2021
Miejsce: „Galeria Jana Kubika” w Krościenku nad Dunajcem
Ilość godzin warsztatowych: 160 (20 godz. Miesięcznie)
W przypadku nadmiaru chętnych o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Projekt dofinansowany z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Kultura ludowa i tradycyjna 2021
MATERIAŁY DO POBRANIA
Karty zgłoszeniowe, regulamin oraz szczegóły warsztatów dostępne są pod adresem:
http://www.leadergorce-pieniny.pl/zgloszenia-do-udzialu-w-warsztatach-cyfrowania-zapraszamy!.html
1.Karta zgłoszeniowa osoba niepełnoletnia   
http://www.leadergorcepieniny.pl/files/karta_zgloszenia_dla_osob_niepelnoletnich.pdf
2.Karta zgłoszeniowa odoba pełnoletnia
http://www.leadergorcepieniny.pl/files/karta_zgloszenia_dla_osob_pelnoletnich.pdf
3.Regulamin uczestnictwa w warsztatach
http://www.leadergorce-pieniny.pl/files/regulamin_rekrutacji_cyfowanie_2021.pdf
Zachęcamy do udziału w tych niepowtarzalnych warsztatach.
Organizator
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Biuro Prasowe
Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny”
Magdalena Czaja
Specjalista ds. projektu i promocji
Tel. +48 789 304 706
Mail: promocja@leadergorce-pieniny.pl

Udostępniono w formie dosłownej.
Źródło: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Plakat zawiera informację o ogłoszeniu naboru na warsztaty z cyfrowania w ramach projektu „Cyfrowanie w Pieninach” oraz logotypy źródła finansowania projektu tj. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, organizatora: Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny” oraz marki Dunajec – przełom się.