wróć
Pracownie robotyczne już gotowe

Pracownie robotyczne już gotowe

Uczniowie szczawnickich szkół podstawowych już mogą uczyć się w nowych pracowniach robotycznych. W Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy  zakończono pracę związane z powstaniem nowych pracowni. Prace przebiegły etapami w okresie wakacyjnym wykonano prace remontowe, następnie doposażono sale w nowe meble oraz pomoce edukacyjne. Zakup mebli do sal dydaktycznych został sfinansowany ze środków z budżetu miasta z kolei pomoce edukacyjne zostały zakupione w ramach realizacji mikroprojektu edukacyjnego „Zaprogramujmy swoją drogę do sukcesu - program współpracy transgranicznej Polsko –Słowackiej”  Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

GALERIA