wróć
Spotkanie dotyczące obszarów Natura 2000

Spotkanie dotyczące obszarów Natura 2000

W dniu 12 października br., w hotelu Smile w Szczawnicy odbyło się spotkanie dotyczące obszarów Natura 2000. Spotkanie było przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tematyką obszarów Natura 2000. Udział w plenum wziął Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica oraz przedstawiciele urzędów zajmujący się na co dzień ochroną środowiska oraz instytucji przyrodniczych. Spotkanie miało na celu przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce i na świecie, potrzeb i metod ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt a także ich zagrożeń, planowania ochrony na obszarach Natura 2000, korzyści dla człowieka z istnienia obszarów Natura 2000 oraz możliwości rozwoju regionu.
Na posiedzeniu zostały omówione prawne aspekty i sposoby postępowania w sytuacjach konieczności uwzględnienia potrzeb przedmiotów ochrony w ramach realizacji inwestycji.
Spotkanie prowadził Pan Łukasz Misiuna - przyrodnik, doświadczony specjalista ds. zarządzania zasobami przyrody i środowiska.
Realizacja posiedzenia - w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

 

GALERIA