wróć
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Plik word .docx do pobrania: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10


Udostępnienie w formie dosłownej.
Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.