Wykaz nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Piątek, 8 marca 2019 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 05 marca  2019 r. do 26 marca  2019 r. wywieszono wykaz

Przerwa techniczna w działaniu Rejestrów Państwowych (Dowodów Osobistych, Bazy Usług Stanu Cywilnego i PESEL)

Przerwa techniczna w działaniu Rejestrów Państwowych (Dowodów Osobistych, Bazy Usług Stanu Cywilnego i PESEL) Środa, 27 lutego 2019 Informujemy, że w piątek 1 marca od godz. 12:00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestrów Państwowych (Dowodów Osobistych, Bazy Usług Stanu Cywilnego i PESEL).