Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Komendant Straży Miejskiej w Szczawnicy

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Komendant Straży Miejskiej w Szczawnicy Wtorek, 7 sierpnia 2018                                             Burmistrz Miasta i Gminy  Szczawnica

Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu do publicznego wglądu.

Poniedziałek, 30 lipca 2018 Znak: NPOŚ.6722.1.2018.KJ                                    

Obwieszczenia

Środa, 11 lipca 2018 1. Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian planu zagospodarowania przestrzennego wraz z linkiem do tych zmian:

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica

Wtorek, 3 lipca 2018 Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 z późn. zmianami), art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wtorek, 12 czerwca 2018 Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.