Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018 Wtorek, 11 września 2018 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Kandydaci do Rady Miejskiej stan na dzień 19.09.2018 r.

Kandydaci do Rady Miejskiej stan na dzień 19.09.2018 r. Środa, 19 września 2018 Kandydaci do Rady Miejskiej w wyborach samorządowych informacja na dzień 19.09.2018 (nie stanowi obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczawnicy)  

Obwody głosowania

Obwody głosowania Środa, 19 września 2018 OBWIESZCZENIE

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wtorek, 12 czerwca 2018 Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.