Wyniki głosowania

Wyniki głosowania Poniedziałek, 5 listopada 2018 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

LV uroczysta sesja Rady Miejskiej

Piątek, 26 października 2018 RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wtorek, 12 czerwca 2018 Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.