Informacja

Szczawnica,  16 września 2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 17 września  2019 r. do 08 października  2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym :

1.część działki ewid. nr 124/8 o powierzchni ok. 0.0015 ha położonej w Jaworki przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na  posadowienie tymczasowego garażu na okres 3 lat

2. ¼ część działek ewid. nr 1772 i 1767 o powierzchni 183,5 m2 położonych w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres 3 lat

3. część działki ewid. nr 601 o powierzchni 0.1150 ha położonej w Szlachtowej przy ul. Berech z przeznaczeniem na ogródek przydomowy na okres 3 lat

4. część działki ewid. nr 1660/2 o powierzchni 0.0038 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy na okres 3 lat

 

Tagi