XII zwyczajną sesję Rady Miejskiej

RADA  MIEJSKA

W SZCZAWNICY

zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na

XII zwyczajną sesję Rady Miejskiej.

 

Sesja odbędzie się 26 września 2019 roku, o godzinie 1500, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

                                                                                                                                         

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnej sesji bez odczytania.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od X sesji zwyczajnej.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od X zwyczajnej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/88/2011 z 22 grudnia 2011 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
            (-) Kazimierz Zachwieja

 

 

Tagi