Ogłoszenie

                                                                              Szczawnica,  01 października 2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 01 października 2019 r. do 21  października  2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

1.część działki ewid. nr 1220/49 o powierzchni 0.0010 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat 2.część działki ewid. nr 1467/10 o powierzchni 0.0132 położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla pojazdu turystycznego typu melex na okres 3 lat

 

Tagi