INFORMACJA - oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Szczawnica,  05 listopada 2019 r.

         

 

          Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 05 listopada  2019 r. do 26 listopada 2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

 

I. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym :

 

działka ewid. nr 45 o powierzchni 0.7703 ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda
z przeznaczeniem na  cele rolnicze na okres 3 lat

 

Tagi