Wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej 14.11.2019

PORZĄDEK OBRAD
wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji
i Spraw Społecznych
oraz Komisji Rewizyjnej, w dniu 14 listopada 2019 roku,
godzina 15:00, siedziba Rady Miejskiej.


1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Omówienie tematów związanych z reformą systemu oświaty.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi